Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana

2012., 2013. gadā tika realizēts projekts „Ziemeļlatgalei raksturīgu tautu tērpu sastāvdaļu iegāde Briežuciema pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva ‘’Pāris’’ tautu tērpu nokomplektēšanai.’’ (12-07-LL04-L413202-000003202) Projektu finansēja Eiropas Savienība, 10% Balvu novada līdzfinansējums. Projektu atbalstīja Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Projekta kopējās izmaksas 1492.46.

Lasīt tālāk ...

5.maijā Šķilbēnu pagasta jauktais koris „Viola” koru skatē Gulbenē piedalījās jaunajos tērpos, kuri tika iegādāti realizējot Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA) atbalstīto LEADER projektu nr. 12-07-LL04-L413202-000001 „Tautas tērpu komplekts jaunizveidotajam Šķilbēnu pagasta jauktajam korim „Viola” „.

Lasīt tālāk ...

Pirmo reizi jaunajos tautastērpos Žīguru folkloras kopa „Mežābele” uzstājās Lieldienu pasākumā Žīguru kultūras namā. Kā vēstī viens no Lieldienu ticējumiem, ka Lieldienu rītā jāvelk mugurā jauns krekls vienalga kādā krāsā, bet Ziemassvētkos balts krekls, kaut arī vecs. Šo Lieldienu ticējumu žīguriešiem palīdzēja piepildīt Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītais projekts „Ziemeļlatgales kultūras tradīciju saglabāšana” , kura īstenošanai bija piešķirti Ls 2012,40, un Viļakas novada dome, kas līdzfinansēja projektu ar Ls 224,00.

Lasīt tālāk ...

Noslēgusies Leader projekta Nr.12-07-LL04-L413202-000026 „Gusakovas kapsētas teritorijas labiekārtošana” īstenošana.Šķilbēnu pagasta biedrības „Aicinājums” vadītāja Skaidrīte Krakope atsaucās Gusakovas ciema iedzīvotāju un Gusakovas kapsētā apglabāto piederīgo lūgumam, palīdzēt piesaistīt projektu finansējumu, lai būtu iespējams nomainīt veco, nolietojušos metāla žogu pret jaunu žogu. Vecais metāla žogs bija nolietots, sagāzies, nereti kapsētā iemaldījās meža dzīvnieki un mājdzīvnieki.

Lasīt tālāk ...

Viļakas katoļu draudze projektu Nr. 11-07-LL04-L413203-000008 „”Gotikas rozes”- Viļakas Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija” uzsāka 2011.gada 13.aprīlī. Trīsdaļīgā baznīcas vitrāžu loga dienvidu jomā pie altāra rekonstrukcija sākās 2011.gada jūlijā, pēc līguma parakstīšanas ar SIA „Glassica”.

Lasīt tālāk ...
Lapa 7 no 13