Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana

ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros Bērzpils pagasta sieviešu deju kopai „ASJATE” tika šūti skatuves tērpi. Projekta Nr. 12-07-LL04-L413202-000017 „Skatuves tērpu izgatavošana sieviešu deju kopai "Asjate"”. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1161,00, no tām LVL 1044,90 finansē ELFLA un LVL 116,10 ir pašvaldības līdzfinansējums. Projektu īstenoja Bērzpils pagasta sieviešu biedrība "Dzērvenīte".

Lasīt tālāk ...

Pirms deju kolektīvu skates Vectilžas jauniešu deju kolektīvs saņēma jaunus, skaistus tautu tērpus. Šajā nedēļas nogalē jaunieši ar lepnumu pārstāvēja savu pagastu šīs vasaras nozīmīgākajā notikumā XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos! Tautu tērpu komplekti izgatavoti projekta Nr. 12-07-LL04-L413202-000002 „Etnogrāfisko tautu tērpu izgatavošana Balvu novada Vectilžas pagasta jauniešu deju kolektīvam" ietvaros. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Lasīt tālāk ...

Pateicoties Lauku atbalsta dienestā atbalstītajam projektam Nr. 12-07-LL04-L413202-000006 „Tautu tērpu iegāde jauniešu deju kolektīvam „Bitīt matos””, Šķilbēnu pagasta kultūras centra „Rekova” jauniešu deju kolektīvs (turpmāk JDK) „Bitīt’ matos” ir ticis pie jauniem, skaistiem tērpiem. Kopā izgatavoti 8 tautas tērpu komplekti puišiem un 8 tautas tērpu komplekti meitām.

Lasīt tālāk ...

Šis gads Rekavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvam un vadītājai Aijai Leitenai, kura kolektīvu vada jau 6 gadu, ir bijis ļoti interesants un ražīgs. Daudzi notikumi gan dejotājiem, gan vadītājai notikuši pirmoreiz:

- aprīlī dejotāji pirmoreiz piedalījās starptautiskajā festivālā Krakovā, Polijā;

- no 1.-7.jūlijam Rekavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs devās uz Rīgu, lai pirmoreiz piedalītos XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos;

- projekta ietvaros pirmoreiz tika iegādāti pašiem savi tautas tērpi.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte” ” piedalījās atklātā projektu konkursa 4. ass 413. pasākumā „ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ” ar projektu Nr. 10-07-LL04-L413203-000009: „ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas centra „Lazdukalns”izveide”.

Lasīt tālāk ...
Lapa 6 no 13