Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana

Šī gada vasarā aktīvi darbi norisinājās Bērzpils pagastā pie Bērzpils purva. Tika būvēts gājēju tiltiņš pār gandrīz 10 metrus plato grāvi, pa kuru tek ūdensnoteka Dziļaune. Augusta mēnesī darbi tika pabeigti. Tagad gan lieli, gan mazi ogotāji, sēņotāji, mednieki un citi purva apmeklētāji varēs droši nokļūt purvā pār polderi, kā arī droši doties mājup no purva, līdzi nesot purvā iegūtās dabas veltes. Tuvojas dzērveņu lasīšanas laiks, kad uz purvu dodas vairāk cilvēku, lai ievāktu vērtīgās dzērveņu ogas. Jaunais tiltiņš atrodas netālu no vecā gājēju tiltiņa, kas jau bija savu laiku nokalpojis un kļuvis nedrošs. Runā, ka netālu no jaunā tiltiņa atrodas labākās dzērveņu vietas Bērzpils purvā!

Lasīt tālāk ...

Balvu novada pašvaldība īstenojusi projektu „Tautiskais krekls, kā materiālās kultūras sastāvdaļa Tilžas etnogrāfiskā ansambļa un jauktā kora darbībā” Nr.12-07-LL04-L413202-000012. Projekta attiecināmās izmaksas ir 1142.00 LVL, kur publiskais finansējums 1027.80 LVL. Tautu tērpu izgatavošanu veica biedrība „Ludzas amatnieks”.

Lasīt tālāk ...

Projekta „Tautu tērpu iegāde Vīksnas pagasta deju kopai "Piesitiens"”, Nr.12-07-LL04-L413202-000009 mērķis - nodrošināt deju kopu "Piesitiens" ar tautu tērpiem, kas veicinās vietējos iedzīvotājus iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, nodrošinās veiksmīgu piedalīšanos skatēs, dziesmu un deju svētkos, novada un valsts pasākumos. Projekta īstenošanas rezultātā tika sasniegts izvirzītais mērķis un Vīksnas pagasta tautisko deju kopai „Piesitiens” tiks sašūti tautu tērpu komplekti gan vīriem, gan sievām, kā arī sievām izgatavotas ādas deju kurpes 10 pāri.

Lasīt tālāk ...

Projekta „Skatuves tērpu aksesuāru iegāde Kubulu pagasta deju kolektīviem”, Nr.12-07-LL04-L413202-000027 mērķis - nodrošināt Kubulu pagasta tautas deju kolektīva „Cielaviņa” pilnvērtīgu piedalīšanos dziesmu un deju svētku atlases skatēs un 2013.gada XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā. Nodrošināt deju kopu "Rūtas" ar apaviem, kas veicinās vidēja vecuma sievietes iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, veiksmīgu piedalīšanos skatēs, novada un valsts pasākumos. Projekta ietvaros bija paredzēts iegādāties tautu tērpa aksesuārus diviem Kubulu kultūras nama deju kolektīviem.

Lasīt tālāk ...

Balvu novada pašvaldība īstenojusi projektu “Skatuves tērpu iegāde Balvu Kultūras un atpūtas centra jauktajam korim „Ezerkrasts”” Nr.12-07-LL04-L413202-000023, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ” ietvaros.

Lasīt tālāk ...
Lapa 5 no 13