Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana

Īstenots projekts Nr. 12-07-LL04-L413202-000007 „Ziemeļlatgalei raksturīgu tautu tērpu sastāvdaļu iegāde Briežuciema pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva „Pāris’’ tautu tērpu nokomplektēšanai”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007 - 2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Īstenots projekts „Mūzikas instrumentu iegāde Tautas pūtēju orķestrim "BALVI"”, Nr.12-07-LL04-L413202-000005, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007 - 2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt TPO "BALVI" pilnvērtīgu piedalīšanos dziesmu un deju svētku atlases skatēs un 2013.gada XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā.

Lasīt tālāk ...

Īstenots projekts Nr. 12-07-LL04-L413201-000008 „Aprīkojuma - informāciju tehnoloģiju un programmu iegāde Balvu bērnu un jauniešu centram”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007 - 2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Īstenots projekts “Augustovas baznīcas grīdas rekonstrukcija”, Nr. 13-07-LL04-L413202-000004. Pateicoties LEADER projektu konkursa dotajai iespējai, esam sasnieguši būtiskus mērķus. Ar projekta palīdzību ir rekonstruēta grīda Rugāju novada Augustovas svētās Elizabetes Romas katoļu baznīcā. Pateicoties dotajai iespējai 2012.gadā izstrādāju un iesniedzu projektu “Augustovas baznīcas grīdas rekonstrukcija” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē 6.2.

Lasīt tālāk ...

No 2012. gada 29. oktobra līdz 2013. gada 31.jūlijam tika realizēts projekts "Benislavas etnogrāfiskā ansambļa galvas autu iegāde", projekta Nr. 12-07-LL04-L413202-000021. Projekta kopējās izmaksas LVL 200, kur 90% finansēja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un 10% sastādīja Rugāju novada līdzfinansējums.

Lasīt tālāk ...
Lapa 4 no 13