Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana

Tā kā arī šis mācību gads aizrit Rugāju vidusskolas jubilejas zīmē, mūsu skolā lielāka vērība tiek pievērsta skolas vēstures izpētes jautājumiem. Nolēmām startēt Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātajā projektu konkursā pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ar projektu „Atmiņu albuma „Es stāstu par savu skolu” izveidošana un digitalizācija” (iesnieguma numurs 12-07-LL04-L413202-000015).

Lasīt tālāk ...

Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Upītē realizēts Leader projekts Nr. 13-07-LL04-L413202-000007 "Upītes kultūrvēstures muzeja jumta nomaiņa". Upītes tautas namā atrodas trīs iestādes: 1.stāvā Upītes tautas nams un Upītes bibliotēka, 2.stāvā Upītes kultūrvēstures muzejs. Nododot ēku ekspluatācijā 1961.gadā, ēkai uzlika šīfera jumtu.

Lasīt tālāk ...

Rekovā realizēts Leader projekts Nr. 13-07-LL04-L413202-000008 „Rekavas skolas vēstures un senlietu muzeja labiekārtošana”. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 8397,62, no šīs summas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts ir LVL 6246,16, līdzfinansējumu nodrošināja Viļakas novada dome.

Lasīt tālāk ...

Ar LEADER projektu konkursā izstrādātā, iesniegtā un atbalstītā projekta Nr.12-07-LL04-L413202-000018 ”Latviešu tautu tērps - Dziesmu un Deju svētku neatņemama sastāvdaļa” realizāciju, esam sasnieguši būtisku mērķi - iegādāties tautu tērpus deju kopai "Rugāji", kurš sevī ietver:

  • tautu deju apavu iegādi -meitu kurpes -10 pārus, puišu zābakus -10 pārus;
  • tautu tērpu apģērbu iegādi – 10 tērpu komplektus meitām un 10 tērpu komplektus puišiem.
Lasīt tālāk ...

Īstenots projekts Nr. 12-07-LL04-L413202-000028 „Kora tērpu izgatavošana Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru jauktajam korim "Pīlādzis", kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007 - 2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Lasīt tālāk ...
Lapa 3 no 13