Pirms deju kolektīvu skates Vectilžas jauniešu deju kolektīvs saņēma jaunus, skaistus tautu tērpus. Šajā nedēļas nogalē jaunieši ar lepnumu pārstāvēja savu pagastu šīs vasaras nozīmīgākajā notikumā XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos! Tautu tērpu komplekti izgatavoti projekta Nr. 12-07-LL04-L413202-000002 „Etnogrāfisko tautu tērpu izgatavošana Balvu novada Vectilžas pagasta jauniešu deju kolektīvam" ietvaros. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 2592,00, tai skaitā ELFLA finansējums LVL 2250,00.

Projekta mērķis: veicināt tautu tērpu valkāšanas tradīciju saglabāšanu, pilnveidojot Vectilžas pagasta jauniešu deju kolektīva vizuālo noformējumu.

tilzas-djk
 Projektu īstenoja Balvu novada pašvaldība, projekta vadītāja Sandra Vigule