Biedrība „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte” ” piedalījās atklātā projektu konkursa 4. ass 413. pasākumā „ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ” ar projektu Nr. 10-07-LL04-L413203-000009: „ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas centra „Lazdukalns”izveide”.

Šī projekta realizācijai iztērēti 13930,04 LVL, no tiem, attiecināmās izmaksas – 13930,04 LVL, pašvaldības finansējums 10% apmērā 1393,01 LVL, bet ELFLA finansējums ir Ls 12537,03. Projekts tika realizēts no 17.09.2010. līdz 30.10.2012. divos posmos. Pirmajā posmā tika veikta ēkas telpas vienkāršota renovācija ar jumta seguma nomaiņu un centra telpas labiekārtošana ar mēbeļu iegādi - 10 krēslu, galda un skapja iegādi. Otrajā posmā no projekta tika finansēts centra vadītāja atalgojums 6 mēnešiem. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas centra „Lazdukalns” atkāšana notika 2012. gada 5. martā.

4
2
1
6
Sagatavoja A. Stalidzāne, biedrības valdes priekšsēdētaja