2012., 2013. gadā tika realizēts projekts „Ziemeļlatgalei raksturīgu tautu tērpu sastāvdaļu iegāde Briežuciema pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva ‘’Pāris’’ tautu tērpu nokomplektēšanai.’’ (12-07-LL04-L413202-000003202) Projektu finansēja Eiropas Savienība, 10% Balvu novada līdzfinansējums. Projektu atbalstīja Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Projekta kopējās izmaksas 1492.46.

Tautu tērpu sastāvdaļas tika šūtas Rēzeknē darbnīcā „Rota’’. Pateicoties projektam, dejotāji tika pie jaunām astoņām blūzēm un astoņām vestēm meitām, astoņiem puišu krekliem, četriem puišiem ir arī jaunas bikses. Tika izgatavoti astoņi pāri kurpju un četri pāri zābaku. Kolektīvam tagad ir arī septiņi krāšņi plecu lakati.

Pateicoties tam , ka vārējām iegādāties šis tautu tērpu sastāvdaļas, kolektīvs skatēs, svētkos un citos pasākumos izskatās krāšņāk, tērpus var pamainīt, vadoties pēc dejas rakstura. Apavi dejotājiem vairāk kā 10 gadu laikā bija nodejoti, tagad Dziesmu svētkos dejosim jaunās kurpēs un zābakos. Kolektīva dejotājiem jaunie tērpi sagādā prieku, ceļ viņu pašapziņu. Pašreiz deju kolektīvs ar tērpiem ir pilnīgi nodrošināts.

22
Teksts un foto: Zita Mežale