Biedrība Balvu novada attīstības veicināšanai "Savi" ir realizējusi Leader projektu Nr. 13-07-LL04-L413202-000011 „Keramikas tradīciju popularizēšana Balvu novadā". Kopš dibināšanas brīža biedrība nepārtraukti aktīvi darbojas, īstenojot biedrības Statūtos noteiktos mērķus, kā nozīmīgākos no tiem var minēt izglītības atbalsta iniciatīvu veicināšana Balvu novadā, sociālās atstumtības mazināšana, līdzsvarotas kultūrvides attīstība un garīgo vērtību popularizācija sabiedrībā. Biedrības uzmanības lokā nonāca arī jautājums par seno amatu un amatniecības centru kā amatu prasmju saglabātājiem.

Gadu gaitā biedrībai ir izveidojusies laba sadarbība starp Balvu Mākslas skolu, novada muzeju un vietējiem keramiķiem. Sadarbība veicināja projekta ideju un tā realizāciju. Balvu novada Saksmalē strādā vienīgie Ziemeļlatgales Tautas daiļamata meistari, keramiķi Jolanta un Valdis Dundenieki. Viņi ir vienīgie visā bijušā Balvu rajona teritorijā profesionāli praktizējošie meistari, kuri turpina un attīsta līdz pagājušā gadsimta 50.gadiem plaši zināmās un atzītās Ziemeļlatgales keramikas tradīcijas.

2013.gadā biedrība „Savi" nolēma piedalīties Balvu rajona partnerības izsludinātajā Leader projektu konkursā. Projekta mērķis bija Balvu novada Bērzpils pagasta Saksmalē izveidot jaunu, apmeklētājiem un speciālistiem ērti pieejamu, keramikas darbnīcu. Projekta rezultātā uzbūvētais koka namiņš, keramikas darbnīca, sniegs lielākas iespējas saglabāt keramikas tradīcijas Balvu novadā un nostiprināt Ziemeļlatgales keramiķu darbības tradīciju turpināšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 9945,21, Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts ir EUR 8950,69, projekta līdzfinansējumu nodrošināja Balvu novada pašvaldība EUR 994,52 apmērā.

Esam gandarīti, ka mums izdevās realizēt šo projektu. Grūtākais uzdevums šajā projektā bija pareizi sakārtot un sagatavot visus būvniecības dokumentus. Aicinām citas biedrības nekautrēties vairākas reizes konsultēties, pārjautāt, precizēt visus neskaidros jautājumus gan ar Lauku atbalsta dienestu, gan Zemes dienestu, gan Būvvaldi, lai pareizi sakārtotu dokumentus. Aicinām atcerēties, ka ikviens projekts, kurā notiek būvniecība būs sarežģītāks un laikietilpīgāks nekā projekts, kurā plānojam iegādāties tikai pamatlīdzekļus.

Pateicamies par atbalstu projekta īstenošanā Balvu novada pašvaldībai, Lauku atbalsta dienestam un Balvu novada Būvvaldei. Aicinām visus interesentus pieteikties pie mums (tālr. 29157234), ja ir interese par keramikas darbnīcu organizēšanu un meistardarbnīcām keramikas popularizēšanā.

Informāciju sagatavoja: biedrība „SAVI"
Foto: biedrības arhīvs

DSC0049---Copy

Sub galleries

leader projektiBack to leader projekti