Pateicoties LEADER programmai un Balvu novada pašvaldības atbalstam 2014.gada vasarā tika realizēts projekts Nr. 13-07-LL04-L413202-000006 "Krucifiksu atjaunošana Vīksnas pagastā". Projekta ietvaros tika atjaunoti divi krucifiksi – viens Strautu ciemā un otrs Kupravas ciemā.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007 - 2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros, atbilstoši Balvu rajona attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam noteiktajā rīcības plāna 6. Rīcībā „Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana". Projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 1200, 90. 90% no šīs summas sedza ELFLA, bet līdzfinansējumu 10% apmērā nodrošināja Balvu novada pašvaldība.

Kupravas ciema krucifikss atrodas Kupravas Svētā Ignācijas Lojolas Romas katoļu baznīcas dārza teritorijā. Pie šī krucifiksa baznīcas svētkos notiek svētās mises un procesijas gājieni, kā arī tiek dziedāti maija dziedājumi. Maijs Romas Katoļu baznīcas kalendārā ir Svētās Jaunavas Marijas mēnesis - laiks, kad tai tiek veltīti īpaši dievkalpojumi un lūgšanas. Strautu ciema krucifikss tika uzcelts varētu būt 20.gadsimta otrajā pusē, bet tā atjaunošana tika veikta ar Vīksnas pagasta padomes atbalstu – 1991.gadā. Atjaunojot krucifiksu tika uzstādīts koka krusts, bet laika zobs darīja savu, gan krusts, gan sēta bija sapuvuši un sašķiebušies. Kā jau zinām, Latgalē dzīvo ticīgi cilvēki un viens no šīs ticības apliecinājumiem ir maija dziedājumi. Maija mēnesis tiek veltīts Dievmātes godam, lai dziedātu dziesmas, skaitītu Rožukroni, izdziedātu Litāniju Jaunavai Marijai, lūgtu Dieva un Dievmātes svētību. Maija mēnesis ir unikāls, jo Latgalē var novērot seno katoļu tradīciju – maija dziedājumus. Arī pie šī krucifiksa, kas atrodas ceļmalā, apkārtējo ciemu sievas pulcējas jau vairākus gadus uz kopēju dziedāšanu. Ir novērots, ka arī garāmbraucēji apstājas un pie krucifiksa noskaita kādu no lūgšanām.


Realizējot projektu abos ciemos tika uzbūvēti jauni krusti, soliņi un norobežojošās sētas. Visas konstrukcijas ir no koka. Bet konstrukciju stiprinājumi no dzelzs, kas noteikti pagarinās to mūžu.


Informāciju sagatavoja Gunta Raibekaze

Foto: Gunta Raibekaze

Kupravas-ciema-krucifikssKupravas ciema krucifikss

 

 

 

 

 

 Strautu ciema krucifikssStrautu-ciema-krucifikss