Biedrība "Balvu Teātris" ir īstenojusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu "Ezera sonāte", Nr. 13-07-LL04-L413202-000017. Vizualizētā projekta ideja izskatījās savādāk, bet strūklakas izgatavotājs SIA "Platpirs" apliecināja, ka vizualizācija nekad nesakrīt ar faktisko rezultātu. Strūklakas uzstādītāji uzsver, ka strūklaka Balvu ezerā ir augstākā strūklaka visā Latvijā.

SIA "Platpirs" jau vairākas reizes ir veikuši uzlabojumus strūklakai. Pēc mūsu lūguma strūklakai tika uzlikti krāsaini prožektoru stikliņi un paaugstināti krāsainie prožektori. Naktī no 19. uz 20.augustu strūklaka tika norauta no enkuriem un vējš to atpūta pie krasta. SIA "Platpirs" pārstāvis atkal brauca un sakārtoja atsaites uz enkuru. Tuvākajā laikā tiks izgatavoti un uzstādīti tērauda enkuru turētāji, lai rudens vēji atkal nenorauj strūklaku.

Projekta kopējās izmaksas EUR 13 640,42, tai skaitā ELFLA finansējums EUR 8 964,09 un Balvu novada domes pašvaldības līdzfinansējums EUR 4681,42.

struklaka4
struklaka5

Biedrības “Balvu Teātris” valdes priekšsēdētājs Māris Lāpāns

Foto: Modris Teilāns