Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide

Bastions Balvi realizēja projektu nr. 10-07-LL04-L413202-000008 „Jautrais skrējiens”Projekta budžets- 90 % ELFLA -6165,00 Ls, 10 % līdzfinansējums 685,00 Ls. Projekta mērķis - Iegādāties tehnisko nodrošinājumu biedrības "Bastions Balvi" bāzes pilnveidošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu sporta un kultūras pasākumus Balvu un tuvāko novadu iedzīvotājiem. Veidot jaunas tradīcijas sporta svētkos un kultūras pasākumos. 

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Atvase”, realizējot projektu nr. 10-07-LL04-L413202-000010 „Aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana laukos”, ir sasniegusi projekta mērķi - veicināt sporta un tūrisma attīstību, kā arī aktīvās atpūtas organizēšanu laukos. Kopējās projekta izmaksas ir 8076,40 Ls (publiskais finansējums 90% un 10% privātais finansējums). Projekta uzdevumi - iegādāties sporta aprīkojumu un tehnisko nodrošinājumu vasaras un ziemas sezonai, iegādāti 20 slēpju komplekti, slēpju sagatavošanas galds un 10 kalnu velosipēdi.

Lasīt tālāk ...
Lapa 10 no 10