Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide

2011. gadā tika iesniegts projekts „Inventāra iegāde pasākumu organizēšanai Rugāju bibliotēkā” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai atklātā LEADER projektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekts guva atbalstu, tā realizēšanai tika tērēti LVL732 . Īstenojot projektu, bija iespēja saņemt publisko finansējumu LVL 540.00 apmērā.

Lasīt tālāk ...

2011. gada sākumā Tikaiņu bibliotēkā tika veikts remonts divās telpās - lasītavā un bērnu istabā. Mēbeles lasītavai bija nolietotas, trūka krēslu. Lai iekārtotu telpas ar jaunām mēbelēm un iegādātos aprīkojumu lasītavai, tika izstrādāts un iesniegts projekts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai atklātā LEADER projektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Lasīt tālāk ...

Projekta mērķis: Sporta inventāra iegāde, veselīga dzīvesveida popularizēšanai un sportisko aktivitāšu veicināšanai Bērzpils pagastā. Projekta summa: Ls 2226.82. Sasniegtie rezultāti: Ar projekta palīdzību sieviešu biedrība ''Dzērvenīte'' iegādājās  veselības riņķus, nūjošanas komplektus, distanču slēpošanas komplektus, trenažierus, espanderus, veselības diskus, kas dos iespēju daudzpusīgām sportiskām nodarbībām dažādām gaumēm cauru gadu.

Lasīt tālāk ...

Projekta mērķis:  Atjaunot bērnu rotaļu un sporta laukumu, radot apstākļus pilnvērtīgai atpūtai arī vecākiem, kuri nāk kopā ar bērniem. Projekta summa: Ls 6315.21

Sasniegtie rezultāti: Sakopta, pievilcīga pagasta vide. Tā būs vieta, kur bērniem attīstīt savu iztēli, uzlabot fizisko sagatavotību, saskarsmes un komunikācijas kultūru ar apkārtējiem. Laukuma komplektācija, kas paredzēta visām paudzēm  veicinās ilgtspējīgu lauku attīstību. Tiks kvalitatīvi realizētas pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. Pēc projekta realizācijas laukumu apsaimniekos un rīkus tehniskā un vizuālā kārtībā uzturēs Bērzpils pagasta pārvalde ar saviem cilvēkresursiem un līdzekļiem.

Lasīt tālāk ...

Novembrī noslēdzās  Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošabas teritotijā” 5.rīcība “Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide” projekts “Skatuves modernizācija Baltinavas kultūras namā” Nr. 11-07-LL04-L413202-000009.

Projekta mērķi:

1. Radīt vizuāli pievilcīgu interjeru Baltinavas novada kultūras namā; 

2. Uzstādīt drošu skatuves mehānismu;                                   

3. Radīt iespējas kultūras darba un  pasākumu dažādošanai un iedzīvotāju aktivizēšana.

Lasīt tālāk ...
Lapa 8 no 10