Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Ēvalds Vancāns ir priecīgs, ka iegādāts jauns aprīkojums un cer, ka tas uzlabosies šaušanas precizitāte gan skolēniem, gan pieaugušajiem, un nākotnē varēs daudz sekmīgāk startēt dažādās sacensībās. Sadarbības veidā iegādātos gaisa pistoļu komplektus varēs izmantot ne tikai sporta skolas ložu šaušanas nodaļas audzēkņi, bet arī novada jaunsargu un Viļakas Valsts ģimnāzijas ložu šaušanas pulciņu dalībnieki apmācībai, treniņiem un sacensībām, kā arī jaunās pistoles varēs iemēģināt pieaugušie.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Sudraba pakavi” 2011.gadā realizēja  projektu ‘’Treilera iegāde atpūtas un sporta iespēju pinveidošanai un dažādošana’’ Nr.11-07-LL05-L413202-000001.   

Projekta mērķis: Popularizēt un sekmēt aktīvo atpūtu un sporta veidus, kas saistīti ar zirgiem. Veicināt bērnu, jauniešu un ģimeņu interesi par iespēju izmantot zirgus pasākumos, kuri popularizē veselīgo dzīvesveidu.

Projekta attiecināmās izmaksas sastādīja  5993,56 latus, no kuriem pieejamais ELFLA finasējums 90% jeb 5292,14 latus un 701,42 latus biedrība piesaistīja ziedojumu veidā.

Lasīt tālāk ...

Projekts nr. 11-07-LL04-L413102-000004 „Aktīvās atpūtas pakalpojumu pilnveidošana”. Projekta mērķis- Iegādāties un uzstādīt koka namiņu sporta un atpūtas inventāra kvalitatīvai uzglabāšanai un nomas pakalpojuma pieejamības sekmēšanai. Kopējās projekta izmaksas-10 535,66 Ls (pieprasītai publiskais finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām un 10% privātais finansējums).

Lasīt tālāk ...

Jau 2011.gada septembrī noslēdzās projekta aktivitātes „Apgaismojumu ierīkošana distanču slēpošanas trasē „Balkani”” īstenošana. Tās darbību dzīve varam pārbaudīt tikai tagad, kad ir uzsnidzis sniegs un slēpotāji var izslēpoties apgaismotajā trasē. Projekta nr. 11-07-LL04-L413202-000006 “Sporta un brīvā laika infrastruktūras attīstība Šķilbēnu pagastā” mērķi bija pilnveidot sporta un brīvā laika infrastruktūru Šķilbēnu pagastā, veicot vienkāršoto rekonstrukciju sanmezglam Rekavas vidusskolā un ierīkojot apgaismojumu distanču slēpošanas trasē „Balkani”.

Lasīt tālāk ...
Lapa 7 no 10