Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide

Balvu novada pašvaldība laika posmā no 2011.gada 13.aprīļa līdz 2012.gada 6.jūlijam īstenoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu nr.11-07-LL04-L413202-000007 „Sporta laukuma labiekārtošana”. Projekta kopējās izmaksas: 6000 LVL, tai skaitā ELFLA finansējums 4426,23 LVL. Projekta mērķis: Nodrošināt atpūtas un sporta aktivitāšu iespējas Krišjāņos, labiekārtojot sporta laukumu.

Lasīt tālāk ...

Rugāju novada dome realizēja projektu Nr. 11-07-LL04-L413204-000013 „Inventāra iegāde Lazdukalna bibliotēkai pagasta iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu attīstībai un pilnveidošanai”. Projekta mērķis - radīt mūsdienīgu un lietotāju daudzumam atbilstošu vidi lasītavas zonā, paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu informācijas iegūšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai bērniem un citiem interesentiem, iegādājoties jaunu modernu aprīkojumu un mēbeles lasītavai.

Lasīt tālāk ...

Projekts tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta mērķis: Paplašināt bibliotēkā pieejamo pakalpojumu klāstu informācijas iegūšanai un brīvā laika pavadīšanai bibliotēkas apmeklētājiem, iegādājoties jaunu aprīkojumu un mēbeles.

Lasīt tālāk ...

Projekts  Nr. 11-07-LL04-L413202-000008 „Inventāra iegāde Tradicionālā karate un tuvcīņas apmācības kvalitātes uzlabošanai”. Projekta mērķis - Iegādāties cīņas paklāju un aprīkojumu karate nodarbībām, kas ļautu uzlabot Tradicionālā karate un tuvcīņas apmācības kvalitāti un audzēkņu pašaizsardzības tehniku, kā arī piesaistīt vietējos iedzīvotājus sportam un veselīgam dzīvesveidam.

Lasīt tālāk ...
Lapa 6 no 10