Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide

Projekta Nr. 11-07-LL04-L413201-000016 realizēja Baltinavas novada dome. Projekta mērķi: nodrošināt drošu, veselīgu novada ģimeņu atpūtu,  izveidot bērnu vajadzībām atbilstošu rotaļu un atpūtas laukumu,  veicināt pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu. Projekta realizācijas termiņš 2011.gada 14.decembris – 2012.gada 1.septembris.

Lasīt tālāk ...

Pateicoties Šķilbēnu pagasta jaunieša Raimonda Logina iniciatīvai, biedrība „Dardedze” 2011.gada nogalē Leader projektu konkursa 4.kārtā iesniedza projektu par jauna mūzikas aprīkojuma iegādi, lai dotu iespēju jauniešiem muzikāli izpausties un iegūt pieredzi spēlēt uz labas tehnikas, kas nodrošinātu profesionālāku skanējumu, iespēju piedalīties dažādos konkursos un lietderīgi pavadīt laiku muzicējot. Projekts nr. 11-07-LL04-L413201-000008 „Aprīkojuma iegāde brīvā laika pasākumu dažādošanai Rekovā” saņēma atbalstu un tika realizēts no 2011.gada 14.decembra līdz 2012.gada 30.augustam.

Lasīt tālāk ...

Biedrība ”Jaunatne lauku attīstībai” Rugājos ir īstenojusi projektu Nr. 10-07-LL04-L413202-000004 „Labvēlīgu apstākļu un perspektīvu radīšana jaunatnes attīstībai laukos”. Projekta mērķis izveidot pulcēšanās vietu jauniem un aktīviem cilvēkiem, kas vēlas kvalitatīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, izglītoties vai nodarboties ar labdarību.

Lasīt tālāk ...

Projektu Nr. 11-07-LL04-L413201-000017 " Bērnu rotaļu laukuma "Bitītes" labiekārtošana " realizēja Lazdukalna ģimeņu biedrība "Saulīte". Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 998,62, no kuriem 90% jeb Ls 898,76  ELFLA finansējums un 10% jeb Ls 99,86 līdzfinansējumu nodrošināja Rugāju novada pašvaldība.

Projekta realizācija notika Lazdukalna pagasta Lieparos ar mērķi- labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmā rotaļu laukumu. Pagalmā uzstādīts spēļu laukums 2,5 m  x 4,5 m x , 2,5 m ar slidkalniņu, kāpnītēm un rotaļu sienu, kā arī smilšu kaste 3 m x 3 m x 0,25 m. Spēļu laukums ražots no masīva koka, saplāksņiem, plastikāta, izmantojot pret apkārtējo vidi noturīgas krāsas.

Lasīt tālāk ...
Lapa 5 no 10