Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide

Projektu Nr. 11-07-LL04-L413202-000010 " Rugāju novada Lazdukalna pagasta hokeja laukuma rekonstrukcija " realizēja biedrība " Radošās sadarbības centrs „ Eglainīte ” " laika posmā no 13.04.2011. līdz 01.10.2012. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 7931,34. Projekts tika īstenots ar 90 % intensitātes atbalstu no ELFLA, t.i. - ELFLA finansējums ir Ls 7138,21, bet 10% jeb Ls 793,13 līdzfinansējumu nodrošināja Rugāju novada pašvaldība.

Lasīt tālāk ...

Viļakas novada dome Rekavas vidusskolā realizēja Leader projektu Nr.11-07-LL04-L413201-000011 „Aktivitāšu pilnveidošana un dažādošana Rekavas vidusskolas pirmskolas izglītības grupiņā”. Projekta kopējais budžets ir 500,00 Ls (no Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku attīstībai (ELFLA) -368,86 Ls, pašvaldība līdzfinansēja projektu ar 131,14 Ls).

Lasīt tālāk ...

Jaunais gads Vecumu pagasta Borisovas ciemā uzsācies veiksmīgi, jo pirmajā gada mēnesī veiksmīgi īstenots Leader projekts Nr. 12-07-LL04-L413201-000010 „Sporta aprīkojuma iegāde”. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 2976,70, 90 % finansējumu saņemts no Eiropas Lauksaimniecība fonda Lauku attīstībai (ELFLA) jeb Ls 2214,07, 10 % līdzfinansēja un PVN izmaksas sedza Viļakas novada dome.

Lasīt tālāk ...

Projekta nosaukums ir Tūrisma objekta- Ziemeļlatgales tautas amatnieku centra ēkas fasādes renovācija (Nr. 11-07-LL04-L413201-000010). Mūsu mērķis bija veikt kosmētisko remontu ēkas ārējā izskata uzlabošanai. Projekta kopējais budžets bija 992.42 Ls. Projektu īstenoja biedrība „Sukrums”.

Lasīt tālāk ...
Lapa 4 no 10