Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide

2013.gada oktobrī Lauku atbalsta dienests apstiprināja Balvu novada pašvaldības projektu „Tūrisma infrastruktūras attīstība Balvu novadā” projekta Nr. 13-07-LL04-L413201-000007. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Balvu novada pašvaldība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” īstenojusi projektu Nr. 12-07-LL04-LL413201-000012 „Rotaļu laukuma izveide Balvos, Tautas ielā 4a”. Projekta kopējās izmaksas: EUR 3557, 18, tai skaitā ELFLA finansējums EUR 3201,46.

Projekta mērķis: Labiekārtot bērnu rotaļu laukumus Balvos, Tautas ielā 4a, radīt iespēju bērniem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, veicināt bērnu fizisko attīstību, aktīva dzīvesveida rezultātā mazināt risku bērniem iegūt lieko svaru un uzlabot bērnu veselības stāvokli.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Kubulu pagasta ģimeņu biedrība” laika posmā no 2012.gada 29.oktobra līdz 2013.gada 31.decembrim īstenoja projektu „Mans draugs - velosipēds” Nr.12-07-LL04-L413201-000014. Projekta kopējās izmaksas ir 2390,27 EUR. Projekta finansējums sadalījās sekojoši: 90% projektam piešķirtais publiskais finansējums – ELFLA finansējums - 2151.24 EUR; 10% biedrības „Kubulu pagasta ģimeņu biedrība” līdzfinansējums –239,03 EUR. Projekta mērķis ir dažādot lauku iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Lasīt tālāk ...

Ir piepildījies vēl viens sapnis Viļakas novada Šķilbēnu pagastā – dabas parkā ‘’Balkanu kalni’’ ir ierīkota centrālā apkure un turpmāk Balkanu māja ne vien mīļi sagaidīs savus apmeklētājus, bet arī sasildīs. Viļakas novada dome laika posmā no 2013.gada oktobra līdz 2014.gada martam ir īstenojusi Leader projektu Nr. 13-07-LL04-L413201-000016 „Tūrisma piedāvājuma uzlabošana dabas parkā „Balkanu kalni””.

Lasīt tālāk ...

Pateicoties LEADER projektu konkursa dotajai iespējai, esam sasnieguši būtiskus mērķus, kas palīdzēs pilnveidot novada kultūras dzīvi un dos iespēju ierakstīt dziesmu fonogrammas, apskaņot kora dziedāšanu parkā un citur brīvā dabā. Ar projekta palīdzību ir iegādāta mikserpults, balss efektu procesors, radiosistēma ar galvas mikrofonu, 4 kondensatortipa mikrofoni. Tas ir nepieciešams gan Tautas nama, gan skolas pasākumu dalībnieku ērtībai un vajadzībām.

Lasīt tālāk ...
Lapa 3 no 10