Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide

Pludmale pie Rugāju ūdenskrātuves vasarā ir kļuvusi par iecienītu atpūtas un peldēšanās vietu Rugāju novada iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem. Pludmale atrodas Rugāju ciema nomalē, taču vienlaicīgi tuvu apdzīvotajam centram un iekļaujas vietējo iedzīvotāju iecienītā pastaigu maršrutā, kas vijas cauri Rugāju parkam, gar Vārnienes upes krastu un Rugāju ūdenskrātuves malu.

Lasīt tālāk ...

Biedrība "Retro moto klubs "RŪSA VĒJĀ"" ir realizējusi LEADER programmas projektu Nr. 13-07-LL04-L413201-000013 „Retro moto tehnikas entuziastu pulcēšanās vietas izveide lauku iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai". Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007 - 2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros, atbilstoši Balvu rajona attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam noteiktajā rīcības plāna 5.rīcībā „Sporta, tūrisma, atpūtas un brīvā laika infrastruktūras izveide".

Lasīt tālāk ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltinavas novada pašvaldība 2014.gadā realizē ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu “Norādes zīmju uzstādīšana Baltinavas novada administratīvajā teritorijā” Nr.13-07-LL04-L413101-000012.

Projekta mērķis: attīstīt tūrisma infarstruktūru Baltinavas novadā, veidot tūrisma objektu un apdzīvoto vietu atpazīstamību, atvieglot tūristiem orientēšanos.
Projekta realizācijas gaitā uz pašvaldības un valsts ceļiem uzstādītas 265 norādes, kas norāda uz māju nosaukumiem, Baltinavas novada dabas un kultūrvēsturiskos objektiem.

Lasīt tālāk ...

Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība ,,SAIME" īstenojusi projektu Nr. 13-07-LL04-L413201-000017 ,,Sakopta vide un aktīvs atpūtas dzīvesveids". Projekts tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā".

Lasīt tālāk ...

Lauku atbalsta dienests 2013. gada nogalē apstiprināja Biedrības „Radošās Idejas” projekta iesniegumu Nr. 13-07-LL04-L413201-000008 „Brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas iespēju pilnveidošana Balvu novada iedzīvotājiem”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Veicot projektā paredzētās aktivitātes, ir uzstādīti pieci brīvdabas trenažieri un divas skeitrampas Balvu valsts ģimnāzijas teritorijā, pie stadiona, Dārza ielā 2, Balvos.

Lasīt tālāk ...
Lapa 1 no 10