Projekta Nr. 11-07-LL04-L413201-000016 realizēja Baltinavas novada dome. Projekta mērķi: nodrošināt drošu, veselīgu novada ģimeņu atpūtu,  izveidot bērnu vajadzībām atbilstošu rotaļu un atpūtas laukumu,  veicināt pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu. Projekta realizācijas termiņš 2011.gada 14.decembris – 2012.gada 1.septembris.

Projekta realizācijas gaitā tika iekārtots bērnu rotaļu laukums Baltinavas novada parkā, uzstādīti rotaļu laukuma elementi - divvietīgās šūpoles, karuselis trīs vietām, šūpoles balansieris, vingrošanas siena, divi atpūtas soliņi, divas atkritumu urnas. Projekta attiecināmās izmaksas sastādīja 1000,00 latus, 90% ELFLA finansējums, naudas izteiksmē 900,00 latu un 10% Baltinavas novada domes finansējums jeb 100,00 latu. Bērnu rotaļu laukuma elementu izgatavošanu un uzstādīšanu veica z.s. “Akmentiņi” īpašnieks Juris Golubevs.

 

DSC04867
DSC04869
rotalulaukumsBaltinava
Projekta vadība : Sarmīte Tabore projekta vadītāja, Ilga Ločmele projekta grāmatvede