Balvu novada pašvaldība laika posmā no 2011.gada 13.aprīļa līdz 2012.gada 6.jūlijam īstenoja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu nr.11-07-LL04-L413202-000007 „Sporta laukuma labiekārtošana”. Projekta kopējās izmaksas: 6000 LVL, tai skaitā ELFLA finansējums 4426,23 LVL. Projekta mērķis: Nodrošināt atpūtas un sporta aktivitāšu iespējas Krišjāņos, labiekārtojot sporta laukumu.

Projekta īstenošanas rezultātā tika izveidots labiekārtots sporta laukums Krišjāņu pagastā. Radās iespēja iedzīvotājiem atsevišķos laukumos vienlaicīgi spēlēt futbolu un volejbolu. Nodrošināta iespēja izmantot sporta laukuma skrejceļu, kuru var izmantot tādām aktivitātēm, kā skriešana, soļošana, nūjošana (arī vecāka gadagājuma cilvēkiem). Sportisko aktivitāšu dažādošana dos iespēju dažādu vecuma grupu iedzīvotājiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku, gan nodarbojoties ar sportiskām aktivitātēm, gan just līdzi un atbalstot aktīvistus. Krišjāņu pagasts atrodas tālu no Balvu novada centra. Šajā attālajā pagastā iedzīvotājiem ir radīti labi apstākļi aktīvas atpūtas un veselīga dzīvesveida nodrošināšanai.

Vienlaicīgi īstenots aktivitātes mērķis - pilnveidots, atjaunots un papildināts materiāli tehniskais nodrošinājums un izveidota infrastruktūra sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai vietējiem iedzīvotājiem un netieši īstenots viens no Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei uzdevumiem - veicināt paaudžu sadarbību un sekmēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

DSCN0063
DSCN0064