„Projektā ir atrisināta biedrības galvenā problēma, jo biedrības aktivitāšu organizēšanai no pašvaldības tiek nomātas telpas, bet nebija nepieciešamā inventāra. Rezultāti un ieguvumi projekta īstenošanas rezultātā: pirmkārt, aprīkota vieta, lai piedāvātu interesentiem iespēju darboties dažādās jomās un piedalīties mācībās un semināros, lai uzlabotu Balvu novada ģimeņu ar bērniem dzīves kvalitāti. Otrkārt, izveidots pamats un tehnoloģiskā kapacitāte aktivitāšu organizēšanai gan NVO "Mans patvērums" telpās, gan rīkojot izbraukuma prezentācijas, apmācību seminārus u.c. pasākumus. Treškārt, iegādāto pamatlīdzekļu izmantošana nodrošina efektīvu biedrības ilgtermiņa plāna realizāciju - biedrības telpās tiek organizēti izglītojoši pasākumi, paplašināta "Māmiņu skolas" darbība, iesaistot tajā visa novada jaunās māmiņas ar bērniem, sagatavoti un izsniegti izziņas materiāli, organizēts biroja darbs un grāmatvedības uzskaite,” ar projekta ieguvumiem iepazīstināja projekta vadītāja Rita Hrustaļova.

Projektu īsteno no 17.09.2010. līdz 31.07.2011. Projekta kopējās izmaksas ir 1780,00 Ls.

Foto biedrības „Mans patvērums” valdes priekšsēdētāja Līvija Voroņina birojā, kas aprīkots ar galda datoru (t.sk. programmatūru), datorgaldu, biroja krēsliem, plauktiem un mazo biroja tehniku, realizējot projektu nr. 10-07-LL04-L413201-000002 „Biedrības „Mans patvērums” kapacitātes paaugstināšana”.

     

 

 

 

 

 

Kontakti:

Projekta vadītāja Rita Hrustaļova

Mob.t.: 29131146

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.