Leader projekta 11-07-LL04-L413101-000001 “Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba "Medņeva" ēkas labiekārtošana, lai daudzveidotu sniegto pakalpojumu klāstu” ietvaros biedrība “Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs "MEDŅEVA"” plānoja labiekārtot ēku, kas paredzēta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai pilnvērtīgāk pavadītu savu brīvo laiku, taču 2012.gada rudenī ēka cieta no ugunsgrēka. Viss jau paveiktais projekta ietvaros darbs un citi bojājumi bija jānovērš par saviem līdzekļiem.

Pateicoties kuplajam atbalstītāju lokam ēka tika labiekārtota no jauna, nomainīts bojātais jumta segums , apkures sistēma, logi, grīda, griesti un sienas.

Biedrība izsaka pateicību visām firmām, iestādēm, organizācijām un vienkārši labiem cilvēkiem, kas ir palīdzējuši gan ar ziedojumiem, gan kā brīvprātīgie ieguldījuši savu darbu, lai atjaunotu ēku.

Kopējās projekta izmaksa 3402,60 Ls (100% ELFLA līdzfinansējums). Viss, kas bija iegādāts projekta ietvaros un tika bojāts ir atjaunots un aizvietots.

4

Projekta vadītāja Biruta Nagle