Uzņēmējdarbības dažādošana

Biedrība „Sukrums” ir jauna- reģistrēta tikai 2011. gada janvārī, bet jau guvusi veiksmīgu projektu realizācijas pieredzi. 2011. gadā Lauku atbalsta dienests (LAD) atbalstīja biedrības „Sukrums” projektu „Kokapstrādes darbnīcu izveidošana uzņēmējdarbības iemaņu veicināšanai”.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 13009,60 lati, no kurām 90 % ir projekta atbalsta daļa, bet 10 % nepieciešamo līdzfinansējumu piešķīra Baltinavas novada dome. Projekta vadītājs - Aigars Keišs.

Lasīt tālāk ...

Viļakas novada tirgotāju biedrība "Marnauza" izveidoja un labiekārtoja tirgus laukumu Viļakā. Ar projekta īstenošanu ir atrisināta viena problēma Viļakas pilsētā, jo līdz projekta īstenošana Viļakā nebija noteikta tirgus laukuma. Realizējot projektu labiekārtoja teritoriju, iegādājās un uzstādīja atbilstošas iekārtas tirgus laukumam – nojumes ar galdiem. Tā ir lieliska iespēja vietējiem tirgotājiem, amatniekiem un zemniekiem tirgot produkciju vienā noteiktā vietā un pircējiem būs ērti pieejams tirgus, apmeklējot to noteiktajos tirgus laukuma darba laikos. 

Lasīt tālāk ...
Lapa 6 no 6