Uzņēmējdarbības dažādošana

SIA „Viļakas namsaimnieks” 2012.gada nogalē startēja biedrības „Balvu rajona partnerība” izsludinātajā Leader projektu konkursā 2.rīcībā „Uzņēmējdarbības dažādošana”. 2013.gada pirmajā ceturksnī SIA „Viļakas namsaimnieks” saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu, ka iesniegtais projekts Nr.12-07-LL04-L413101-000002 „Viļakas pirts vienkāršota rekonstrukcija” ir atbalstīts. Līdz 2013.gada beigām realizēja Leader projektu, kura mērķis bija veikt vienkāršotu rekonstrukciju pirtij Viļakā, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti iedzīvotājiem.

Lasīt tālāk ...

Uzņēmums SIA „Gravin” ir veiksmīgi realizējis projektu Nr. 13-07-LL04-L413101-000010 „SIA "Gravin" uzņēmējdarbības dažādošana piedāvājot graudu pneimotransportēšanas pakalpojumu”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007 - 2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Lasīt tālāk ...

SIA „Zeiles” laikā no 2012.gada 29.oktobra līdz 2013.gada jūnijam realizēja projektu Nr. 12-07-LL04-L413101-000004 „Veselīga dzīvesveida veicināšana un sporta aktivitāšu centra attīstība”. Projektu finansēja Eiropas Savienība, 40% Sia „Zeiles” līdzfinansējums. Projektu atbalstīja Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Projekta kopējās izmaksas 2746,50 LVL. Projekta mērķis bija izveidot dzīvotspējīgu un modernu pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu, kas ir stabils un noturīgs konkurences apstākļos. Sniegt pakalpojumus, kas sekmē sporta aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu. Piesaista tūristus Balvu novadam un apkārtējām teritorijām.

Lasīt tālāk ...

Noslēgusies Leader projekta Nr. 12-07-LL04-L413101-000001 „Atpūta uz ūdens, jeb „Līgodama upe nesa” īstenošana. Projektu īstenoja Zane Kriviša . Kopējās projekta izmaksa 1631.06 Ls (t.sk. 60% ELFLA līdzfinansējums, kas sastāda 978.64 Ls; pašu līdzfinansējums – 40% - 652.42 Ls). Projekta mērķis bija iegādāties ūdens velosipēdus, lai attīstītu tūrismu un paplašinātu aktīvās atpūtas piedāvājumu Balvu novadā, kā arī veicināt mazo uzņēmējdarbību.

Lasīt tālāk ...

SIA „VINOKO” laikā no 2012.gada 29.oktobra līdz 2013.gada aprīlim realizēja projektu Nr. 12-07-LL04-L413101-000015 „Kombinētās biezumēveles iegāde jaunu produktu ražošanas uzsākšanai”. Projekta mērķis bija iegādāties kombinēto biezum-ēveli, lai uzņēmums būtu spējīgs uzsākt jaunas produkcijas ražošanu un pārdošanu. Mēs centāmies projektu realizēt, cik ātri vien iespējams, jo tā kā uzņēmumam ir jāpriekšfinansē projekts, tad svarīgs ir operatīvs darbs, lai realizētu projektu, lai iesniegtu atskaites, lai saņemtu atpakaļ 60 % programmas atbalsta un, veiksmīgi uzsākot darbu, nopelnītu ieguldīto finansējumu. Kopējās projekta izmaksas ir Ls 3013,62 (bez PVN) un Ls 3646,48 (ar PVN).

Lasīt tālāk ...
Lapa 4 no 6