Uzņēmējdarbības dažādošana

Īstenojot LEADER programmas projektu Nr. 14-07-LL05-L413101-000004 “Malkas gabalošanas un skaldīšanas pakalpojumu nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem dzīves vietā”, kopš 2014.gada oktobra, bijušā Balvu rajona teritorijas iedzīvotājiem ir pieejams jaums pakalpojums, kuru piedāvā jaundibinātais uzņēmums SIA ”North Latgallian firewood”, kas nodarbojas ar skaldītas un kaltētas malkas, kā arī kamīnmalkas ražošanu.

Lasīt tālāk ...

Balvos realizēts mikrouzņēmuma „ASNA-G” projekts Nr.14-07-LL04-L413101-000008 ar nosaukumu „Darbgalda iegāde mikrouzņēmumam IK „ASNA-G” ražošanas paplašināšanai vietējiem iedzīvotājiem”. Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007 - 2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekts tika iesniegts atbilstoši Balvu rajona attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam noteiktajā rīcības plāna 2.rīcībā „Uzņēmējdarbības dažādošana”.

Lasīt tālāk ...

2012.gadā tika nodibināta biedrība “Nāc un Tusē”, kuras mērķi ir kultūras, izklaides un atpūtas pasākumu organizēšana telpās un ārā; skaņu un gaismu vizualizācijas pakalpojumu attīstība un popularizēšana iedzīvotāju vidū; kultūras, izklaides un atpūtas pasākumu tehniskais nodrošinājums; veicināt sabiedrības ieinteresētību un izpratni par kultūras vērtībām; iesaistīt iedzīvotājus personības pilnveidošanas un izglītošanas nodarbībās, kas veicinātu arī lietderīgu brīvā laika izmantošanu, iesaistot viņus radošā talanta veidošanas un attīstības procesā.

Realizējot projektu Nr. 13-07-LL04-L413101-000002 „Aparatūras iegāde Biedrībai „Nāc un Tusē””, biedrība iegādājas skaņu aparatūru, kas veicinās Biedrības mērķu sasniegšanu. Skaņu aparatūras komplekts jau ticis izmantots tādos pasākumos kā Ielīgošanas pasākums Balvu estrādē, Balvu pilsētas svētki, Balvu novada svētki u.c. Realizējot projektu tika arī radītas divas jaunas nepilna laika darba vietas skaņu un gaismu aparatūras tehniķiem.

Lasīt tālāk ...

Pagājušā gada sākumā pie mums, Balvos, tika uzsākta Lauku labumu tirdziņu organizēšana. Nu jau tirdziņi ir kļuvuši par vietējo iedzīvotāju iemīļotu un gaidītu pasākumu. Tā ir lieliska iespēja gan vietējiem ražotājiem tirgot savu produkciju, gan vietējiem iedzīvotājiem to iegādāties. Šī gada augusta sākumā Lauku atbalsta dienests apstiprināja projektu, kura ietvaros Lauku labumu tirdziņam tika izgatavoti un iegādāti 20 jauni galdi un 2 stendi. Jaunais aprīkojums ir izgatavots no koka. Tas ir mobils, ērts un skaists! Tirdziņa dalībnieki savus ražojumus varēs izvietot uz jaunajiem galdiem un stendiem, jaunais aprīkojums būs lietojams bez maksas. Dalībniekiem no tālākām vietām vairs nevajadzēs līdzi vadāt inventāru, kur izvietot savu produkciju. Jaunais aprīkojums ir vienotā koncepcijā, tas sekmēs tirdzniecību un lauku labuma tirdziņa pievilcību!

Lasīt tālāk ...

Projekts Nr. 13-07-LL04-L413101-000015 „Infrastruktūras labiekārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Tilžas pagastā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, ir īstenots. Projekta ietvaros Tilžas tirgus laukumā ir izbūvēta skaista koka tirgus nojume tirgotāju vajadzībām. Rekonstruēts ir arī tirgošanās laukuma segums, nostiprinot to ar dolomīta šķembu slāni.

Lasīt tālāk ...
Lapa 3 no 6