Uzņēmējdarbības dažādošana

SIA „VEPA” - lai gan ir jauns uzņēmums, bet ir paguvusi īstenot LEADER programmas projektu Nr.14-07-LL04-L413101-000006 „Attīstošo koka rotaļlietu un mājsaimniecības priekšmetu darbnīcas izveide”. Lai gan projekts ir tikko noslēdzies, un projekta pārskati pavisam nesen iesniegti Lauku atbalsta dienestā, Agris Petrovs, SIA „VEPA” valdes loceklis, pauž gandarījumu par iespēju īstenot projektu un saņemt ES finansējumu: „Es neteikšu, ka tas bija viegli, jo tas bija pirmais projekts. Gribu pateikties gan biedrībai „Balvu rajona partnerība”, gan Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem. Līdz šim sadarbība ir bijusi ļoti konstruktīva.”
Projekta ietvaros tika veikta darbnīcas telpas vienkāršotā rekonstrukcija Kubulu pagastā, nepieciešamo būvmateriālu iegāde, aprīkojuma un instrumentu iegāde, lai nodrošinātu darbnīcas darbības uzsākšanu. Projekta kopējās izmaksas ir 4404,57 EUR + PVN. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) sniedza atbalstu 60% no attiecināmo izmaksu summas - 2642,74 EUR.

Lasīt tālāk ...

SIA „Sapards” ir autoremontuzņēmums, kas tiecas uz profesionālo un tehnoloģisko izaugsmi. Uzņēmuma īpašnieks Aivars Avotiņš atzīst, ka savu uzņēmējdarbību vēlas attīstīt tā, lai iedzīvotājiem piedāvātie pakalpojumi būtu kvalitatīvi, kā arī lai automobiļu īpašnieki varētu uz vietas Balvos saņemt arī jaunus – mūsdienīgus pakalpojumus.

Attīstības iespējas sniedz Eiropas Savienības finansējums. Uzņēmums ir īstenojis divus LEADER programmas projektus. Pateicoties Balvu rajona partnerības pamudinājumam pieteikt savu projektu, 2012.gadā uzņēmums saņēma atbalstu transportlīdzekļu krāsošanas-žāvēšanas kameras iegādei. Veiksmīgi īstenojot šo projektu, autoremontdarbnīcā ir iespējams veikt profesionālu, ātru un videi draudzīgāku automobiļu krāsošanu.

Lasīt tālāk ...

SIA "AMATI", Ezera ielā 30, Balvos, ir īstenojis LEADER programmas projektu Nr. 14-07-LL04-L413101-000010 "Inženierkomunikāciju servisa darbu operativitātes veicināšana". Projekta ietvaros iegādātās iekārtas un tehnika ir radījusi infrastruktūru, lai vietējiem iedzīvotājiem spētu nodrošināt specifisku, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Projekta īstenošanai saņemtais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 60% (EUR 6112,00) no projekta attiecināmajām izmaksām (EUR 10 186,66). Leader projekts ir pirmais realizētais SIA "AMATI" Eiropas Savienības projekts, kā rezultātā ir iegādātas ikdienas darbam nepieciešamās iekārtas:

Lasīt tālāk ...

2014.gada 31.martā durvis vēra Viļakas novada pirmais skaistumkopšanas salons „La&Lii", kas piedāvā dažādus skaistumkopšanas pakalpojumus. Lai paplašinātu pakalpojumu klāstu un apmierinātu pēc iespējas lielāka klientu loka vēlmes, 2014.gada pavasarī Skaistumkopšanas salons „La&Lii" iesaistījās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 6.1. aktivitātē – iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem. Projekts tika atbalstīts un šopavasar projekts ir realizēts.

Lasīt tālāk ...

Biedrība "Balvu Teātris" jau vairāk kā desmit gadus nodarbojas ar teātra izrāžu, dažādu kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanu vai atbalstīšanu gan Balvu novadā, gan arī ārpus tā robežām. Tās ir bijušas izrādes "Mēs uzcēlām pili...", "Mazā raganiņa", starptautiskais teātru festivāls "Kiršu dārzs", bērnības svētku un Ziemassvētku sarīkojumi bērniem, Jāņu sarīkojumu veidošana Balvos un daudzi citi pasākumi. Lai varētu daudzpusīgāk un kvalitatīvāk turpināt iesāktos darbus, kā arī realizēt jaunas idejas biedrība "Balvu Teātris" 2014.gadā izstrādāja un 2015.gada martā realizēja Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas projektu Nr. 14-07-LL04-L413101-000007 „Gaismas nekad nav par daudz".

Lasīt tālāk ...
Lapa 1 no 6