SIA „Sapards” (Balvos) ir īstenojis projektu nr. 11-07-LL04-L413101-000008 ”Krāsošanas-žāvēšanas kameras iegāde un uzstādīšana SIA "Sapards" autoremontdarbnīcas piedāvāto pakalpojumu dažādošanai un kvalitātes paaugstināšanai”. "Projekta mērķis bija dažādot un paplašināt uzņēmuma sniegto pakalpojumu klāstu atbilstoši mūsdienu prasībām, paaugstinot automašīnu virsbūvju krāsošanas kvalitāti, nodrošināt profesionāla krāsošanas pakalpojuma pieejamību Balvu un kaimiņu novadu iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt videi draudzīgāku krāsošanas procesu un palielināt uzņēmuma konkurētspēju nozarē.

Projektā ir iegādāta transportlīdzekļu krāsošanas-žāvēšanas kamera. Kopējās attiecināmās izmaksas ir 13590,00 Ls (bez PVN), no kurām 60% ir ELFLA finansējums, 40 % - uzņēmuma līdzfinansējums. Pateicoties projektā iegādātajai iekārtai, uzņēmums iedzīvotājiem piedāvā veikt transportlīdzekļu virsbūves krāsošanu profesionālā, vides aizsardzības prasībām atbilstošā kamerā. Krāsošanas kamera ir aprīkota tā, lai būtu iespēja izmantot ūdensbāzes krāsas, kas ir videi nekaitīgas. Moto, kas raksturo ieguvumus no projekta realizācijas: krāsošanas kamera autoremontdarbnīcā - ātrāk, kvalitatīvāk, lētāk un videi draudzīgāk”, pastāstīja projekta vadītāja Solvita Avotiņa.

 

DSC05495
DSC05494
DSC05506
DSC05509
DSC05504