25.07.2011. Lauku atbalsta dienests Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir atbalstījusi SIA „Mežsētas97” LEADER iesniegto projektu „Relaksācijas un informācijas punkta izveide” (Nr. 11-07-LL04-L413102-000008). Projektu realizēja „Mežsētas”, Rugāju pag., Rugāju nov., divās daļās. 01.09.2011. tika īstenota projekta pirmā daļa un iegādāts batuts, biroja mēbeļu komplekts un biroja tehnikas komplekts, kas jau tiek izmantots pakalpojumu dažādošanai- tiek piedāvāta jauna atrakcija un informācijas punkts par tūrisma iespējām. 01.09.2012. tika realizēts projekta otrais posms, kura ietvaros iegādāts un uzstādīts atpūtas laukums, kurš paredzēts lauku un pilsētu iedzīvotāju brīvā laika aizpildīšanas iespēju radīšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai, kā arī ar laiku- pasākumu organizēšanai.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 6056,81, no kurām Ls 3634,09 (60%) LEADER līdzfinansējums.

2012-10-31-112727
2012-10-31-112513
2012-10-31-112450
2012-10-31-112415
2012-10-31-112403
2012-10-31-112354
2012-10-31-112501
LEADER-2