SIA „VEPA” - lai gan ir jauns uzņēmums, bet ir paguvusi īstenot LEADER programmas projektu Nr.14-07-LL04-L413101-000006 „Attīstošo koka rotaļlietu un mājsaimniecības priekšmetu darbnīcas izveide”. Lai gan projekts ir tikko noslēdzies, un projekta pārskati pavisam nesen iesniegti Lauku atbalsta dienestā, Agris Petrovs, SIA „VEPA” valdes loceklis, pauž gandarījumu par iespēju īstenot projektu un saņemt ES finansējumu: „Es neteikšu, ka tas bija viegli, jo tas bija pirmais projekts. Gribu pateikties gan biedrībai „Balvu rajona partnerība”, gan Lauku atbalsta dienesta darbiniekiem. Līdz šim sadarbība ir bijusi ļoti konstruktīva.”
Projekta ietvaros tika veikta darbnīcas telpas vienkāršotā rekonstrukcija Kubulu pagastā, nepieciešamo būvmateriālu iegāde, aprīkojuma un instrumentu iegāde, lai nodrošinātu darbnīcas darbības uzsākšanu. Projekta kopējās izmaksas ir 4404,57 EUR + PVN. Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) sniedza atbalstu 60% no attiecināmo izmaksu summas - 2642,74 EUR.

Pats būdams divu pirmsskolas vecuma bērnu tēvs un regulāri tiekoties ar Balvu pilsētā dzīvojošajiem pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu vecākiem, Agris Petrovs secināja, ka Balvu pilsētā, kā arī pārējā Balvu novada teritorijā, kā arī Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadā ir ļoti ierobežotas iespējas iegādāties attīstošās rotaļlietas (puzles, piramīdas utml.), kas izgatavotas no ekoloģiska materiāla - koka. Pārsvarā tiek piedāvātas Ķīnas Tautas Republikā vai Polijā ražotas plastmasas rotaļlietas. Lai gan Latvijā ir vairāki Interneta veikali, kas piedāvā iegādāties koka rotaļlietas, to cenas ir pietiekami augstas un neatbilst lauku iedzīvotāju pirktspējas līmenim, kā arī preču piegāde rada vēl papildus izmaksas. Iepazīstoties ar dažādu biedrību (piemēram, "Rehabilitācijas centrs Mēs esam Līdzās") īstenotajiem projektiem, tika secināts, ka Balvu pilsētā un novadā, kā arī Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados nav iespējams iegādāties tādas mājsaimniecības preces (piemēram, virtuves dēlīšus ar īpašiem stiprinājumiem), kas piemēroti cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, lai viņi varētu patstāvīgi aprūpēt sevi, piemēram, pagatavojot sviestmaizes utml.

Projekta rezultātā SIA „VEPA” plāno attīstīt ilglaicīgu uzņēmējdarbību, kas nodrošinās gan SIA individuālo mērķu sasniegšanu, gan nodrošinās jauna un kvalitatīva pakalpojuma pieejamību Balvu, Viļakas, Baltinavas un Rugāju novada iedzīvotājiem.

Informāciju sagatavoja Jeļena Šaicāne
Foto: Agris Petrovs

20
CIMG5760
CIMG5759
CIMG5761
CIMG5762