SIA „Sapards” ir autoremontuzņēmums, kas tiecas uz profesionālo un tehnoloģisko izaugsmi. Uzņēmuma īpašnieks Aivars Avotiņš atzīst, ka savu uzņēmējdarbību vēlas attīstīt tā, lai iedzīvotājiem piedāvātie pakalpojumi būtu kvalitatīvi, kā arī lai automobiļu īpašnieki varētu uz vietas Balvos saņemt arī jaunus – mūsdienīgus pakalpojumus.

Attīstības iespējas sniedz Eiropas Savienības finansējums. Uzņēmums ir īstenojis divus LEADER programmas projektus. Pateicoties Balvu rajona partnerības pamudinājumam pieteikt savu projektu, 2012.gadā uzņēmums saņēma atbalstu transportlīdzekļu krāsošanas-žāvēšanas kameras iegādei. Veiksmīgi īstenojot šo projektu, autoremontdarbnīcā ir iespējams veikt profesionālu, ātru un videi draudzīgāku automobiļu krāsošanu.

Ņemot vērā pozitīvo pieredzi, uzņēmums vēlreiz piedalījās Balvu rajona partnerības izsludinātajā konkursā un šogad īstenoja LEADER programmas projektu „Transportlīdzekļu bremžu sistēmas diagnostikas, apkopes un remonta darbnīcas izveide SIA „Sapards” autoremontdarbnīcā sniegtā pakalpojuma paplašināšanai un pieejamības nodrošināšanai” (projekta Nr. 14-07-LL04-L413101-000001). Saņemtais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 60% (EUR 4287.00) no projekta attiecināmajām izmaksām (EUR 7145.00).

Projekta mērķis ir sasniegts – uzstādīta bremžu sistēmas pārbaudes iekārta, tā saucamais bremžu stends. Varam nodrošināt daudzfunkcionālu transportlīdzekļu bremžu sistēmas diagnostiku, apkopi un remontu. Automobiļu aprīkojums ar pilnpiedziņu, elektronisko stabilitātes kontroli un elektroniskās vadības bremžu regulēšanas sistēmām ir izaicinājums, veicot bremžu remontu. Uzņēmumā ir labi attīstīts autoeletriķa pakalpojums. Izmantojot bremžu stendu un autodiagnostikas iekārtas, var precīzi diagnosticēt un novērst bremžu sistēmas bojājumus.

Projektu ietvaros paveiktais ir pavēris plašākas iespējas – klientiem saņemt daudzveidīgus pakalpojumus, mums – turpināt realizēt jaunus plānus. Attīstība turpinās – ir uzstādīts vēl viens autopacēlājs un esam kļuvuši vēl pieejamāki iedzīvotājiem. Uzņēmums veic autotransporta tehniskās apkopes, ritošās daļas, dzinēja, pārnesumkārbas remontus, autotransporta virsbūves remontu un krāsošanu, riepu remontu, montāžu - balansēšanu, CO regulēšanu, kondicionieru pārbaudi, remontu un apkopi. Piedāvājam autoelektriķa pakalpojumus un elektroierīču diagnostiku un remontu, kā arī nepieciešamo rezerves daļu iegādi un nomaiņu.

Gaidīsim Jūs SIA „Sapards” autoremontdarbnīcās Balvos, Partizānu ielā 49 un Bērzpils ielā 69!

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Solvita Avotiņa

SAM5564
DSC0038