Baltinavas novada dome īsteno projektu "Pašapkalpošanās veļas mazgātavas izveide Baltinavas novada Baltinavā" Nr. 14-07-LL04-L413101-00021 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes uzlabošana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" Balvu rajona attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam noteiktajā 1.rīcībā "Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība".

 

Projekta mērķi: izveidot jaunu sadzīves pakalpojumu - veļas mazgātava, uzlabot dzīves kvalitāti Baltinavas novada iedzīvotājiem. Projekta realizācijas termiņš: 2014.gada 23.oktobris - 2015.gada 1.jūnijs.

Projekta realizācijas laikā Baltinavas novada iedzīvotāji iegūs jaunu pakalpojumu - veļas mazgāšana. Novada iedzīvotāji, sociāli neaizsargātās grupas iegūs iespēju izmazgāt un izžāvēt veļu, kuriem tas nav iespējams dzīvesvietā. Daudzbērnu un jaunajām ģimenēm tas būs neliels finansiāls atbalsts. Tiešie labuma guvēji mērķauditorija būs Baltinavas novada trūcīgās, daudzbērnu, jaunās ģimenes, invalīdi un pensionāri.

Projekta realizācijas laikā tika veikta pagraba telpas 23,06 m2 vienkāršota rekonstrukcija Baltinavas novada domes ēkā, ko veica SIA "Kalna nami". Iegādāti veļas automāti (viens veļas automāts ar žāvēšanas funkciju un viens veļas automāts parastais), iegādājās no SIA "MK TRADE, noSIA "AMISA" iegādājās krēslus un galdu no SIA "JUTA MĒBELES. Baltinavas novada pašvaldība par saviem līdzekļiem uzstādīja dušas kabīni, izlietni un tualetes podu.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 6555,85 EUR, attiecināmās izmaksas sastāda 5418,05 EUR, ELFLA atbalsta intensitāte 90% jeb 4876,24 EUR.

Informāciju sagatavoja S.Tabore

resized-DSC2688
resized-DSC2689
resized-DSC2690
resized-DSC2691
resized-DSC2694