Viļakas jaunieši vienmēr cenšas īstenot savas ieceres, tāpēc aktīvi un neatlaidīgi darbojas, lai īstenotu arvien vairāk projektu. Pēdējo mēnešu laikā jauniešu centrs ir īstenojis trīs Leader projektus un viens no tiem īstenots Balvu rajona attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam noteiktajā 1.rīcībā "Sociālo pakalpojumu izveidošana un attīstība".

 

Projekta Nr. 14-07-LL04-L413101-000023 „Justies kā mājās" mērķis bija iegādāties mēbeles, lai aprīkotu divas istabas jaunajā jauniešu centra filiālē un lai nodrošinātu nakšņošanas iespējas Viļakā vidusskolas posma audzēkņiem no sociāli maznodrošinātām ģimenēm. Kopējās izmaksas ir EUR 2386,00, ELFLA finansējums EUR 1774,71, līdzfinansējumu 10 % apmērā jeb EUR 197,19 un PVN likmi EUR 414,10 nodrošināja no pašvaldības 2015.gada budžeta. 

Informāciju sagatavoja:Viļakas Jauniešu iniciatīvu centra vadītāja Madara Jeromāne

IMG6394
IMG6397