Biroja adrese: Tautas iela 1, Balvi, LV-4501

 

  • Valdes priekšsēdētāja Mārīte ORNIŅA
LMT 2 63 55 954
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.rugaji.lv
www.facebook.com/visit.rugaji/
 
  • Izpilddirektore Ilze DAUKSTE

LMT  27070899

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

 

Stratēģijas administratīvā vadītāja p.i. Ieva Leišavniece

LMT  29134410

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Vieta pielikumiem
 
 
 

 

Biedrības rekvizīti
Biedrība „Balvu rajona partnerība”
Reģ.Nr.40008076526
Tautas iela 1, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Banka: AS „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV39UNLA0050020307681


LEADER projekts
Biedrība"Balvu rajona partnerība"
Reģ.nr. 40008076526
Adrese: Tautas iela 1, Balvi, LV 4501
Valsts kasē
Kods: TRELLV22
konts LV86TREL91643600913L4
Projekta Nr. 16-00-A019.400-000012