Ziemeļlatgales potenciālie projektu iesniedzēji piedalījās LEADER īstenoto projektu Viļakas novada Šķilbēnu pagasta informatīvās dienas pasākumā, kuras laikā apmeklēja un guva projektu īstenošanas pieredzi no īstiem sava novada patriotiem!

      Z/S Alefrons pārstāvis Alvis Circenis laipni dalījās pieredzē ar projekta  “ Zemnieku saimniecības “Alefrons” produkcijas dažādošana un konkurētspējas paaugstināšana” ieviešanas darbībām un gūto pieredzi.

     SIA Talita dalībniekus laipni sagaidīja ražošanas daļas vadītāja Irēna Bukša, pastāstot, kā darbojas projekts „Ziemeļlatgales stāsts”. Redzējām un guvām zināšanas, kā ar   datorprogrammas palīdzību ļoti precīzi un ātri var iegravēt, izfrēzēt uzņēmuma logo vai klienta vēlamo tekstu uz koka, stikla, metāla un citiem materiāliem. Dalībnieki savai veiksmei līdzi paņēma latviešu un ziemeļlatgaliešu spēka zīmes, kuras izgatavotas ar projektā iegādāto iekārtu. Irēna nodemonstrēja un pacienāja ar mājražotājas produkciju.

     Rekavas kultūras centrā kultūras centra “ministre” Kristīne Lapse un Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Mežals izrādīja projekta „Publisko un kultūras pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Šķilbēnu pagastā” ieguvumus pagasta iedzīvotājiem – skaisti izremontētas telpas, gaumīgi iekārtota aizskatuve un vadītājas kabinets, kurš modernuma ziņā, varbūt pat, pārspēj galvaspilsētas ministru kabinetus. Pastaigājām pa skaistajām kāpnēm un gaiteņiem, arī fotografējāmies uz kāpnēm pie grezmum greznās lustras, kur sajutām latgaliešu lepnuma smaržu!

     Rekovas dzirnavās projektu vadītājs Rolands Keišs viesmīlīgi un sirsnīgi, ar sev raksturīgo latgalieša humoru, iepazīstināja visus ar Ināras Matisānes projekta - “Iekārtu iegāde un uzstādīšana augļu, dārzeņu un piena produktu ražošanas uzsākšanai Sķilbēnu pagastā” un Ulda Matisāna projekta - “Iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un sniegtu ēdināšanas pakalpojumu Ziemeļlatgalē” un projekta “Jaunu iekārtu un papildaprīkojuma iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu plašāku un kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu Ziemeļlatgalē” ieviešanas gaitu. Notika Viļakas novadā audzētās un gatavotās produkcijas degustācijas. Šķilbēnu iedzīvotāju audzēto dārzeņu salāti bija garšīgi un sulīgi. Sātīgās un piparotās pupu un zirņu miltu ceptās kotletītes daudzi ēdām pirmo reizi. Pērļu grūbu saldais ar putukrējumu noteikti atstāja ļoti labu Latgales viesmīlības pēcgaršu, lai šeit atbrauktu vēl un vēl!

       Visi pasākuma dalībnieki sirsnīgi pateicās projektu īstenotājiem par gūto pozitīvo pieredzi un iespēju konsultēties dažados jautājumos!

       Publicējam “Balvu rajona partnerības” administratīvās vadītājas asistentes Ievas Leišavnieces atziņas:   9.janvārī piedalījos pieredzes apmaiņas braucienā pa Viļakas novadā realizētajiem LEADER projektiem. Pasākums bija ļoti pamācošs, saturīgs un pārsteidzošs. Šķilbēnu pagastā apciemojām Alvi Circeni viņa sulu ražotavā, Bukšas kundzi viņas kokapstrādes un mājražošanas darbnīcā, kā arī Matisānu pāri atjaunotajās Rekovas dzirnavās.

    Kā starpteritoriālo un starptautisko projektu vadītāja Balvu rajona partnerībā saskatu lielu potenciālu Šķilbēnu pagastam kopumā, manā vīzijā šis pagasts varētu kļūt par pēdējā laikā daudz runāto, daudzināto Viedo ciemu. Šeit pat nebūtu jāmeklē šie viedie ļaudis, kas uzturētu šo ciemu kā piemēru pārējiem Ziemeļlatgales pagastiem – Upīte, Balkānu kalni, Rekovas dzirnavas un ļaudis, kas atbild par šīm vietām ir īsteni Latgales patrioti. Paldies par Jūsu ieguldīto darbu, par Jūsu pašaizliedzību strādājot mūsu Latvijas, mūsu Latgales, mūsu dzimtenes labā!

Teksts: Ilona Džigure

Foto: Inese Matisāne

https://www.facebook.com/pg/BalvuPartneriba/photos/?tab=album&album_id=1981030338866163

https://www.facebook.com/pg/BalvuPartneriba/photos/?tab=album&album_id=1981037818865415

 

 

     Laika periodā no 10. līdz 15.decembrim septiņas Ziemeļļatgales  mākslinieces-amatieres kopā ar Smiltenes  pārstāvēm piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā pie Somijas nevalstiskās biedrības “LAG Karhuseutu”.

     Brauciens uz Somiju ir turpinājums starpvalstu sadarbības projektam “Handicraft festival – transnational cooperation project” , kur projekta partneri ir Abulas lauku partnerība, Balvu rajona partnerība un “LAG Karhuseutu” no Somijas.

     Mazajā Kokemaki pilsētiņā, vecajā sierotavas ēkā , kur ierīkota rokdarbnieku, mākslinieku un amatnieku māja, Somijas amatnieki un mākslinieki latvietēm radošajās darbnīcās rādīja savas prasmes un mācīja radīt gan somiem raksturīgus dažādus rokdarbus, piemēram rokdarbu somiņas no auduma, Ziemassvētku apsveikuma kartiņas un adītas rotaļlietas, gan trīsdemensiālas vides instalācijas no būvniecības atkritumiem.

    “Ieguvām jaunas idejas savām rokdarbu prasmēm, taču lielākais ieguvums no šā brauciena ir cilvēciskie kontakti un draudzības saites” saka mūsu mākslinieces-amatieres.

    “Aizbraucot uz Somiju atskāru savus talantus, guvu  sapratni par radošām lietām” - Antas Zeltiņas komentārs.

    Dinai Babānei ir vislielākais gandarījums par to, ko darīja pirmo reizi.  Inese Matisāne un Dina Babāne no būvniecības atkritumiem izveidoja putnu interjera- eksterjera objektu (mākslas objektu).

    Ar Somijā gūto pieredzi mākslinieces dalīsies un idejas nodos saviem domubiedriem Ziemeļlatgalē.

 

 

    Biedrība "Balvu rajona partnerība"  Lauku atbalsta dienestam šī gada oktobrī iesniedza Ziemeļlatgales SVVA Stratēģijas grozījumus 2014. -2020.gadam, lai saņemtu papildus finansējumu. Stratēģijas grozījumu apstiprināšana prasa laiku, LAD pārstāvji informē, ka grozījumi varētu būt apstiprināti 2019.gada janvārī.
   VRG valde ir pieņēmusi lēmumu (5.2. aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas") Sabiedrisko projektu kārtu sludināt 10 darba dienu laikā no Stratēģijas grozījumu apstiprināšanas, kas faktiski varētu būt 2019.gada janvāra beigās. 
     5.1. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" , kas ir uzņēmējdarbības, mājražotāju un amatnieku projektu kārta - rīcībās 1.1.un 1.2. tiks sludināta 2019.gada pavasarī.
   Zināšanai: Maksimālo attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ( pēc potenciālo projektu iesniedzēju lūguma) pielikumā (atverot rakstu).
Cieņā, Stratēgijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure
 
 

 

      Iecere par kopīgu amatnieku un rokdarbu mīļotāju tikšanos Lauku partnerības “Sēlija” un Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerībai “Kaimiņi” dzima novembra sākumā, kad dienas satumst un lauku darbi apdarīti. Sākotnējā doma bija samērā pieticīga – “Kaimiņi” varētu atvest savus amatniekus tikai drusciņu pāri “Sēlijas” robežai. Uz biedrību “Ūdenszīmes” , kas bijušajā Kaldabruņas sākumskolas ēkā pulcē radošus cilvēkus un īsteno LEADER projektu “Gaismas koka darbnīca”, aizraušanos ar amatniecību audzējot profesionalitātē un ģenerējot ienākumus gan organizācijai, gan amatniekiem, kuri šeit darbojas.
      Taču, redzot lielo interesi no abu partnerību cilvēkiem, nolēmām, ka šāds pasākums ir nopietna satura vērts. Ir nepieciešamas gan kvalitatīvas lekcijas, gan amatnieku prezentācijas, gan arī sirsnīga kopābūšana un pieredzes apmaiņa. Semināra plāns tapa gan piesātināts, gan aizraujošs, un rezultātā 14. decembrī Kaldabruņas skolā sapulcējās teju septiņdesmit cilvēki no trīs Latvijas lauku partnerību teritorijām. Sākotnējiem organizatoriem LP “Sēlija” un “Kaimiņi” pievienojās arī kupla delegācija no Balvu novada partnerības.
     Amatnieku izstādē – tirdziņā savus ražojumus demonstrēja ap 20 individuālie amatnieki un biedrības. Bija gan cimdi un zeķes, gan sīrupi, tējas un sukādes, gan ādas izstrādājumi un keramika, gan austi lakati un somas, gan filcēti apavi un pīti groziņi. Stikla un pērļu rotas, koka, čiekuru un citu dabas materiālu dekori; sojas vaska sveces un smaržīgas ziepes…Īsti riekstu un mandeļu gaņģi no izdomas bagāto cilvēku nemitīgās darbošanās dzirnavām!
      Jebkuram amatniekam ir svarīgi mācīties, augt un pilnveidoties, tādēļ piesātinātais lekciju plāns tika uztverts ar neviltotu interesi. Amatniecības centra “Rūme” koordinatore Daina Alužāne runāja par to, kā amats kļūs par biznesu. Par to, kas jāmācās amatniekam, un kur to apgūt, stāstīja Latvijas Lauksaimniecības Universitātes lektore, mākslas un pedagoģijas maģistre Inta Paulsone. Ne visiem bija zināms, ka Latvijas lauksaimniecības universitātē jau trešo gadu ir atvērta fakultāte „Amatniecība un dizains“, pie tam – tajā ir 25 budžeta vietas! Ar laba iepakojuma dizaina pamatprincipiem iepazīstināja grafikas dizainere Solvita Kukle. Ar iepakojuma un izstrādājumu dizaina tapšanu visi varēja iepazīties arī praktiski – apmeklējot stikla apstrādes un kokapstrādes darbnīcas „Ūdenszīmju“ namā.
Īpašas dāvanas bija sarūpējuši arī „Kaimiņi“- Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas pasniedzēja Ērika Naglinska vadīja mājas tortes dekorēšanas darbnīcu, izgatavojot smalkas rozītes no īpaši apstrādātiem augļiem. Arī par Brigitas Madelānes jauko mūziku mums jāpateicas „Kaimiņu“ rūpēm.
      Balvu novada partnerība, savukārt, bija ieradusies ar īsti latgalisku dzīvesprieku un sirsnību – notika gan kopīga sadziedāšanās, gan arī semināra norišu atspoguļojums jautrā dzejā Irēnas izpildījumā.
     Katrā ziņā – diena radīja patiesu svētku izjūtu, un pilnīgu pārliecību par to, ka šādi, vairākām partnerībām kopīgi, pasākumi ir jārīko regulāri.

 Foto skatāmas:

 https://www.facebook.com/BalvuPartneriba/photos/a.1966106150358582/1966107490358448/?type=3&theater

Foto: Maruta Paidere

Ieva Jātniece
LP Sēlija izpilddirektore