Izmantojot Alūksnes NVO atbalsta centra piedāvāto bezmaksas apmācību semināru,
kuru finansē Sabiedrības integrācijas fonda programma:
 
PIEDĀVĀJAM NVO un sabiedriski aktīvajiem Ziemeļlatgalē
semināru  "Stipru kopienu veidošanās"
 
Laiks: 02.10.2019. (trešdiena) no plkst.10.00 - 12.30
 
Vieta: Balvi, Tautas iela 1 (otrais stāvs) biedrības "Balvu rajona partnerība" telpās

Apskatīsim šādus jautājumus:
 
* kas ir kopiena?

* kāpēc ir vērts domāt par stipru kopienu veidošanu?
 
*kā praktiski veicināt stipru kopienu veidošanos?
 
Semināru vada Alūksnes NVO atbalsta centra projektu vadītāja ILZE ZVEJNIECE
 
Pieteikties: līdz 28.09.2019. elektroniski - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai zvanot Ilonai Džigure 29134410  
 
 
Informācijai par Alūksnes NVO atbalsta centru: http://www.aluksnesnvo.lv/
 

 http://www.aluksnesnvo.lv/piedavajums/nodarbibas--seminari/

Seminārs notiek biedrības "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" projekta "Alūksnes NVO atbalsta centrs - reģiona NVO attīstībai" laikā, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

 

  

 

    

       Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu (LUC) un AS Citadele Balvu filiāli organizē semināru “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībā ”

Laiks: 18.09. 2019., plkst. 11:00
Vieta: Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs, Vidzemes iela 2b, Balvi konferenču zāle

Programma
10:40 –11:00 Kafijas pauze
11:00 –11:10 Semināra atklāšana
11:10 –11:30 Pieejamie atbalsta instrumenti uzņēmējiem Latvijā
Andris Kucins, Latgales PR LUC vadītājs
11:30–11:50 Biznesa inkubatoros pieejamais atbalsts uzņēmējiem
Skaidrīte Baltace, LIAA Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja
11:50–12:10 Latgales speciālās ekonomiskās zonas ( SEZ) priekšrocības uzņēmējiem
Vladislavs Stankevičs, Latgales SEZ pārvaldnieka vietnieks
12:10–12:30 Kafijas pauze
12:30–12:50 Iespējas uzņēmējiem finansējuma saņemšanā
Jānis Kopeika, AS “Citadele Banka” Mazo uzņēmumu apkalpošanas nodaļas vadītajs
12:50–13:10 Ieteikumi LEADER projektu sagatavošanā, aktualitātes
Ilona Džigure, biedrības „ Balvu rajona partnerība” stratēģijas
administratīvā vadītāja
12:50 – 13:10 Finansējuma pieejamība dažādu projektu realizācijai
Olita Untāla, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Vidzemes
reģiona vadītāja
13:10 – 13:30 Jauniešu prakšu un darba vidē balstītu mācību organizēšana uzņēmumos
Juris Vjakse, Latvijas darba devēju konferedācijas (LDKK) Latgales
reģionālais koordinators
13:30 Semināra noslēgums

Savu dalību seminārā vēlams apstiprināt līdz 16.09., atsūtot ziņu uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai piezvanot 26461435.

Informācija: http://zlbc.lv/?p=8772

 
Piesakoties ES fondu līdzfinansētajā projektā “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana”, iespējams bez maksas apmācīt darba aizsardzības speciālistus. 
Apmācībām pieteikties var ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, kurā strādā līdz 249 darbiniekiem un kurš darbojas bīstamajā nozarē. Piemēram, lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, kokapstrādē, būvniecībā, transporta un citās nozarēs.
Vairāk informāciju meklējiet šeit: http://www.buts.lv/v/view/1349
 
teksts: Ieva Leišavniece
Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente
 

Noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātā projektu iesniegumu konkursa 6. kārtas projektu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.1. “Veicināt ekomonisko attīstību Ziemeļlatgalē”.

            Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2019.gada 2.augustā biedrības valde apstiprināja atklātās projektu iesniegumu konkursa 6. kārtas LEADER projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

Finansējums saņems 20 projekti no 27. Diemžēl, pozitīvu vērtējumu neizdevās sasniegt 7 projektu pieteikumiem. Aicinām projektu iesniedzējus nepadoties, uzlabot un papildināt projektus ar nepieciešamo informāciju, precizēt sasniedzamos rādītājus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 un biedrības “Balvu rajona partnerības” stratēģijai un izmēģināt veiksmi nākamajā - LEADER projektu pieteikumu konkursa 8.kārtā!

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu pie projektu izstrādes!

Lai veicas Ziemeļlatgales Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā - realizējot jaunos projektus!

 

1.1.rīcība “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

 

Pieejamais finansējums 306 551,30 EUR

 

Projekta pieteikuma Nr.

Punktu skaits

Projekta atbilstība
SVVA stratēģijai

2019/AL19/6/A019.21.01/16

15,80

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.01/12

15,70

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.01/5

14,60

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.01/9

14,30

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/1

13,80

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/11

13,70

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/22

13,40

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/2

13,30

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/4

13,20

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/6

13,10

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/15

13,00

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/3

12,80

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/21

12,70

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/17

12,60

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.02/1

12,20

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/23

12,10

Pozitīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/18

11,30

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/20

11,10

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/8

11,00

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/7

10,70

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/19

10,30

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/13

9,80

Negatīvs

2019/AL19/6/A19.21.01/14

9,40

Negatīvs

1.2. rīcība “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

 

Pieejamais finansējums 150 000,00 EUR

Projekta pieteikuma Nr.

Punktu skaits

Projekta atbilstība
SVVA stratēģijai

2019/AL19/6/A019.21.02/2

15,20

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.02/3

12,50

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.02/4

12,40

Pozitīvs

2019/AL19/6/A019.21.02/5

12,10

Pozitīvs