Sākoties jaunam projektu iesniegumu pieņemšanas periodam, no 2016. gada 15. marta darbu biedrībā „Balvu rajona partnerība” uzsāks arī jauna administratīvā stratēģijas vadītāja – Ilze Daukste, kuru konkursa kārtā uz šo amatu izvēlējās biedrības veidota komisija.

Vēlamies vērst uzmanību uz to, ka līdz ar stratēģijas administratīvās vadītājas maiņu, mainās arī kontaktinformācija.

Stratēģijas administratīvā vadītāja

Ilze Daukste

e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tālrunis: 27070899

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros.

Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ļaujot biedrībām un nodibinājumiem virzīt un pilnveidot demokrātijas procesus visos publiskās pārvaldes līmeņos, sniegt pakalpojumus ar mērķi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti, organizēt pasākumus, kas informētu un izglītotu sabiedrību par valstī notiekošajiem procesiem, tādējādi ļaujot sabiedrībai jau laikus līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālo jautājumu risināšanā.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2016.gada 23.februārī saņēmusi informāciju no Zemkopības ministrijas par Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam (turpmāk – vietējās attīstības stratēģija) apstiprināšanu! Stratēģijas apstiprināšana nozīmē to, ka jau pavisam drīz tiks izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana atbilstoši stratēģijā noteiktajām rīcībām. Paredzams, ka projektu iesniegumu pieņemšana sāksies aprīlī, par konkrētiem datumiem informācija tiks publicēta biedrības mājas lapā un vietējā laikrakstā Vaduguns. Pirms projektu iesniegumu pieņemšanas, biedrība „Balvu rajona partnerība” rīkos informatīvos seminārus Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novados, lai konsultētu potenciālos projektu iesniedzējus par projektu iesniegumu veidlapu aizpildīšanu u.c. jautājumiem.

Domājot par projektu idejām, aicinām iepazīties ar Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, kurā noteikts kādās rīcībās tiks izsludināti projektu konkursi un kā projekti tiks vērtēti biedrībā „Balvu rajona partnerība”.

Biedrība „Balvu rajona partnerība” saka lielu paldies visiem, kuri iesaistījās stratēģijas izstrādes procesā, aizpildīja aptaujas anketas, piedalījās darba grupās, semināros un aktīvi izteica savu viedokli! Novēlam veiksmīgu projektu ideju īstenošanas procesu!