2017.gada 13. oktobrī, kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un valsts augstākās amatpersonas sveica konkursa “Sējējs 2017” laureātus un veicināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, tostarp arī jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un mazpulkus.

Šogad laureātu nosaukumus, diplomus un balvas piešķīra astoņās konkursa nominācijās. Laureāta nosaukums nominācijā “Gada lauku saimniecība” tika piešķirts Jelgavas novada zemnieku saimniecībai “Terēņi” un tās saimniekam Kasparam Dugem. Nominācijā “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” par labāko atzīta Smiltenes novada akciju sabiedrība “Smiltenes piens”, tās vadītāja Gita Mūrniece.

Konkursa nominācijā “Ģimene lauku sētā” šogad laureāta titulu ieguva Beverīnas novada zemnieku saimniecība “Kalnleimaņi”, kurā saimnieko Lolita Zvirgzda ar ģimeni. Par veiksmīgāko jauno zemnieku atzīts Valkas novada zemnieku saimniecības “Lejasciņi” īpašnieks Kristaps Sula, bet laureāta nosaukumu nominācijā “Bioloģiskā lauku saimniecība” ieguva Kuldīgas novada SIA “Lāses AM”, tās vadītājs Aigars Melderis ar sievu Daci Antanoviču.

 

Savukārt konkursa nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” par labāko projektu atzīts “Kokkopības pakalpojumu uzlabošana Saldus un Brocēnu novados”, ko realizēja Ģirts Vitkovskis no Saldus novada, bet veicināšanas balvu saņēma kaimiņnovada no VRG "Sateka" D.Gargurnes virzītā maizes cepēja Inguna Ozola (skatīt foto).

 Biedrības "Balvu rajona partnerība" konkursam pieteiktais individuālais komersants Kārlis Mieriņš (skatīt foto ar pateicības rakstu) saņēma Zemkopības ministrijas pateicības rakstu. Pasākums bija ļoti svinīgs un patīkams. 

Deviņu Latvijas Vietējo rīcības grupu administratīvie vadītāji, kuri konkursam bija pieteikuši kādu no saviem LEADER projektu īstenotājiem kopīgi nofotografējās Ziemeļblāzmas kultūras pils kultūrvēstures istabā. (skatīt foto).

Šogad vērtēja arī pretendentus nominācijā “Rītdienas Sējējs – mazpulks”. Par laureātu šajā nominācijā kļuva Tukuma novada “307. Džūkstes mazpulks”, tā vadītāja Gundega Jēkabsone. Savukārt par laureāti nominācijā “Zinātne praksē, inovācijas” atzīta dr. agr. Baiba Lāce par zinātnisko darbu “Agroekoloģisko faktoru ietekme uz bumbieru – kadiķu rūsu (ier. Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter) un integrētās augu aizsardzības iespējas slimības ierobežošanai”. Veicināšanas balvas un diplomus kopumā saņēma16 konkursa dalībnieki visās konkursa nominācijās.

Balva “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” šogad piešķirta biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” valdes loceklei, biedrības “Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija” valdes priekšsēdētājai un SIA “Stalbes Agro” valdes priekšsēdētājai Aijai Balodei, kura ar savu profesionālo darbu un stingro nostāju spēj pašaizliedzīgi aizstāvēt lauksaimnieku intereses.

Konkursa “Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem lauksaimnieku pasākumiem, bet laureāta nosaukums “Sējējs” – par priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi.

Plašāka informācija par “Sējējs 2017” apbalvojamiem un foto galerija pieejama mājaslapā:www.sejejs.lv

Informāciju sagatavoja: Ilona Džigure

 

Deviņu Latvijas VRG stratēģijas administratīvie vadītāji

      Informācijas un pieredzes apmaiņas seminārā projektu ideju ģenrēšanai un sadarbības veicināšanai ziemeļlatgalieši devās uz Gulbenes novadu, lai smeltos pieredzi pasākumā „LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā.
      Tā kā kaimiņu novada biedrība „SATEKA” sadarbībā ar Gulbenes novada uzņēmējiem, mājražotājiem un sabiedriskajām organizācijām piedāvā Informācijas un pieredzes apmaiņas seminārus projektu ideju ģenrēšanai, sadarbības veicināšanai, kur semināros iekļauta informācijas un pieredzes apmaiņa ar Gulbenes novadā esošajiem mājražotājiem un uzņēmējiem, kā arī Gulbenes novada aktīvākajām sabiedriskajām organizācijām, biedrības “Balvu rajona partnerībā” esošie 15     potenciālie projektu iesniedzēji šoruden, 11.un 12.oktobrī devās uz Gulbenes novadu.
      Pasākuma programmā iekļautajiem mājražotājiem, uzņēmumiem, saimniecībām un sabiedriskajām organizācijām ir pozitīva pieredze LEADER projektu realizēšanā, kā arī tiek domāts par jaunu ideju virzīšanu. Pasākumā piedalījās Ziemeļlatgales daudzi uzņēmēji, mājražotāji, saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības iestāžu darbinieki un sabiedriski aktīvi iedzīvotāji,  kā arī žurnālistu pārstāvji, kuri nebija ieradušies, lai izvēdinātu galvas, bet gan, lai apkopotu informāciju un idejas, kuras pēc tam lietderīgi , ar pievienoto vērtību, ieviestu ikdienas darbos.
      Pateicoties LEADER projektiem Gulbenes novadā tiek veicināta iedzīvotāju aktīva iesaiste dažādās aktivitātēs, sakopta vide, atjaunots kultūrvēsturiskais mantojums, kas kopumā veicina tūrisma attīstību, ko arī vēlamies ieviest biedrības “Balvu rajona partnerība” Ziemeļlatgales darbības teritorijā visos 4 novados: Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas!

Pielikumā skatīt programmu.

Teksts un foto: Ilona Džigure

 

 

 

      Informācijas un pieredzes apmaiņas seminārā projektu ideju ģenrēšanai un sadarbības veicināšanai ziemeļlatgalieši devās uz Gulbenes novadu, lai smeltos pieredzi pasākumā „LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā.    

    Tā kā kaimiņu novada biedrība „SATEKA” sadarbībā ar Gulbenes novada uzņēmējiem, mājražotājiem un sabiedriskajām organizācijām  piedāvā Informācijas un pieredzes apmaiņas seminārus projektu ideju ģenrēšanai, sadarbības veicināšanai, kur semināros iekļauta informācijas un pieredzes apmaiņa ar Gulbenes novadā esošajiem mājražotājiem un uzņēmējiem, kā arī Gulbenes novada aktīvākajām sabiedriskajām organizācijām, biedrības “Balvu rajona partnerībā” esošie 15 potenciālie projektu iesniedzēji šoruden, 11.un 12.oktobrī devas uz Gulbenes novadu.

     Pasākuma programmā iekļautajiem mājražotājiem, uzņēmumiem, saimniecībām un sabiedriskajām organizācijām ir pozitīva pieredze LEADER projektu realizēšanā, kā arī tiek domāts par jaunu ideju virzīšanu. 

    Pateicoties LEADER projektiem Gulbenes novadā tiek veicināta iedzīvotāju aktīva iesaiste dažādās aktivitātēs, sakopta vide, atjaunots kultūrvēsturiskais mantojums, kas kopumā veicina tūrisma attīstību, ko arī vēlamies ieviest biedrības “Balvu rajona partnerība” Ziemeļlatgales darbības teritorijā visos 4 novados: Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas!

 

 

     2017.gada 21. un 22 septembrī biedrības “Balvu rajona partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure, piedalījās Latvijas Lauku foruma rīkotajā mācību seminārā vietējo rīcības grupu (VRG) pārstāvjiem, kas notika Iecavas novada "Iecupēs". Semināra laikā tika apskatītas sekojošas tēmas: LEADER pieejas īstenošanas pieredze - iedzīvotāju aktivizēšana un ietekme uz teritorijas attīstību, iesaistīto partneru sadarbība un lēmumu pieņemšanas process, sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas īstenošanas administratīvā darba un funkciju izpildes aspekti; uzņēmējdarbības sekmēšana VRG teritorijā.
     Seminārā notika arī VRG un Lauku atbalsta dienesta (LAD) saruna par sadarbību LEADER pieejas īstenošanu šobrīd un nākotnē. LAD direktore Anna Vītola- Helviga informēja par plānotajām izmaiņām VRG lēmumu pieņemšanā par projektu atbilstību SVVA stratēģijai.
     Semināra laikā vietējo rīcībs grupu pārstāvji prezentēja savās teritorijās realizēto LEADER projektu produktus un izstrādājumus. Biedrība " Balvu rajona partnerība" prezentēja uzņēmuma SIA “AMATI projekts” uz projekta “Lielformāta tekstilaudumu apdruka un radošā mārketinga pakalpojums” iegādātām iekārtām apdrukātos T-kreklus biedrībai. Uzņēmums īpaši lepojas ar to, ka šāda līmeņa iekārtas ir vienīgajiem Ziemeļlatgalē un Ziemeļvidzemē, spējot būtiski kāpināt tā konkurētspējību gan vietējā, gan reģionālajā tirgū (Igaunija, Krievija, Baltkrievija, Lietuva). Plotera drukas platums ir 1,6m, kā arī tiek izmantotas 8 tinšu eko-solventa krāsas, kas ļauj sasniegt maksimālo drukas kvalitāti visiem radītajiem produktiem. Iegādātās iekārtas ļauj vienīgajiem šajā reģionā apdrukāt melnu vai tumšu materiālu ar visdažādākajām krāsām. Iegādātā izšūšanas šujmašīna un datortehnika ļauj radīt izcilas kvalitātes personalizētus dizaina un atpazīstamības produktus. Iegādātās iekārtas efektīvais izmantošanas laiks ir vismaz 10 gadi un tas papildina uzņēmuma rīcībā jau esošos darba instrumentus un iekārtas, kas ļaus realizēt ikviena klienta prasības īpaši augstā kvalitātē.
     Kā otrs uzņēmējs tika prezentēts mikrouzņēmuma „ASNA-G”uz projekta „Darbgalda iegāde mikrouzņēmumam IK „ASNA-G” ražošanas paplašināšanai vietējiem iedzīvotājiem” iegādātajām iekārtām ražotie dekoratīvie koka elementi grīdām un sienām. Projekta īstenotājs Nauris Pomers nonācis pie secinājuma, ka Latvijā pamazām atgriežas jauni cilvēki no ārzemēm, kuri vēlas būvēt jaunas mājas un veidot ģimenes. Tiek ņemti kredīti un aktīvi norit būvniecības darbi. Attīstās pieprasījums pēc dabīgā materiāla – koka izstrādājumiem. Mikrouzņēmums IK”ASNA-G” jau kopš 2012.gada izgatavo dažādu izmēru koka mēbeles un durvis pēc individuāla pasūtījuma. Projekta rezultātā iegādātais darba galds ļaus palielināt uzņēmuma ražošanas apjomus un papildus izgatavot koka dekoratīvos elementus sienām un griestiem.
    Apmācību laikā tika apskatīti LEADER projekti biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” teritorijā. Biedrība "Kalna svētību kopiena", kas ir teritorijas garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta atkarībā nonākušiem cilvēkiem. Realizējot LEADER projektus, atjaunojusi Bruknas muižu un labiekārtojusi tai pieguļošo teritoriju. Šajā plānošanas periodā biedrība pievērsusies jaunam darbības veidam, uzsākot ķiploku pārstrādi. LEADER projekta ietvaros līdz šī gada beigām plānots iegādāties ķiploku pārstrādes līniju un uzsākt Zemgales reģionā inovatīva produkta – ķiploku pulvera- ražošanu. Atrašanās vieta: Sabiedriskā labuma un uzņēmējdarbības projekti - Brukna, Dāviņu pagasts, Bauskas novads.
    Biedrība “Tehnisko sporta veidu klubs “Pīlādzis”” dibināta 2005.gadā. Izveidots sporta un atpūtas parks “Pīlādžu mototrase”. Dažu gadu laikā ar ELFLA līdzfinansējumu biedrība ir radījusi bāzi masu pasākumu organizēšanai, kas spēj uzņemt līdz 25 000 apmeklētāju un nodrošināt 1000 autostāvvietas. Sporta un atpūtas parks ir kļuvis par vietu kultūras, atpūtas, sporta un citu pasākumu organizēšanai vietējiem iedzīvotājiem un viesiem.
Atrašanās vieta: “Pīlādži”, Stelpes pagasts, Vecumnieku novadā.