Biedrība „Balvu rajona partnerība” informē LEADER 2009 - 2013 projektu īstenotājus par nepieciešamību iesniegt partnerībai ikgadējās projektu atskaites!


Ministru kabineta noteikumu Nr.764* 32.punkts nosaka, ka sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā vietējā rīcības grupā iesniedz sekojošas atskaites:

  • par 7.rīcībā „Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana” īstenotajiem projektiem, kas īstenoti 3.1.aktivitātē (lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde), jāiesniedz pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" noteikto pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4. pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu - veidlapu skatīt ŠEIT
Lasīt tālāk ...

 

Semināra vieta: Balvi, Tautas iela 1

2017.gada 20.aprīlis

Apmācību dienas kārtība:

1. Balvu rajona partnerības Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015-2020.g.

2.LEADER projekta pieteikuma veidlapas sadaļu pārskats.

3. Ministru kabineta noteikumu Nr.590 apgūšana.

4.Vērtēšanas kritēriju pielietošana vērtēšanas procesā.

5. Vērtēšanas procesa vadīšana un rezultātu apstiprināšana.

Semināra dalībnieki: VRG valde, administratīvā vadītāja un izpilddirektore.

Semināru vada: Uldis DŪMIŅŠ

 

 

Biedrība „Balvu rajona partnerība” informē LEADER 2009 - 2013 projektu īstenotājus par nepieciešamību iesniegt partnerībai ikgadējās projektu atskaites!


Ministru kabineta noteikumu Nr.764* 32.punkts nosaka, ka sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā vietējā rīcības grupā iesniedz sekojošas atskaites:

  • par 7.rīcībā „Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana” īstenotajiem projektiem, kas īstenoti 3.1.aktivitātē (lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde), jāiesniedz pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" noteikto pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4. pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu - veidlapu skatīt ŠEIT
Lasīt tālāk ...