Biedrības “Balvu rajona partnerība” pārskata biedru kopsapulce, šī gada 14.martā, tika atklāta ar Kultūras ministres Daces Melbārdes video sveicienu Vispasaules nevalstisko organizāciju ( NVO) dienā -, kurā par pilsonisko sabiedrību atbildīgās ministrijas vadītāja NVO novēl: “Ticību saviem spēkiem, stipru motivāciju īstenot savus mērķus un visiem mums smelties enerģiju kopā būšanas priekā un kopā radīšanas priekā, ko mums sniegs šis Latvijas simtgades gads!” Runājot par nevalstisko sektoru, Kultūras ministre Dace Melbārde norāda uz iedzīvotāju vēlmi līdzdarboties un vienlaikus uz nepieciešamību visiem sektoriem sadarboties kopējam labumam: “Mūsu iedzīvotāju vēlme un motivācija pašiem būt aktīvākiem, savas dzīves un arī savas valsts saimniekiem, tikai pieaug. Mums ir jādomā par nevalstisko organizāciju darbības kvalitāti, arī par dialogu pašu nevalstisko organizāciju starpā, dialogu starp nevalstiskajām organizācijām un valsts un pašvaldību sektoriem, mērķtiecību un efektivitāti. Protams, tas ir darbs, kas ir jādara visām pusēm, ne tikai nevalstiskajām organizācijām. Es ticu, ka domājot par Latvijas valsts attīstības mērķiem, mums kopīgi izdosies.”
      Biedru kopsapulcē svinīgi tika pasniegts biedrības “Latvijas Lauku forums” pateicības raksts biedrības “Sudraba pakavi” projektu vadītājai Larisai Klitončikai par realizēto projektu „Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai”. Biedrībai "Sudraba pakavi" piešķirta PATEICĪBA par aktīvu iesaisti vietējās teritorijas attīstības veidošanā ar realizēto projektu, ko "Dižprojektam 2017" izvirzīja Balvu rajona partnerība. Projekta mērķis: dot iespēju iedzīvotājiem izmantot hipoterapijas un reitterapijas iespējas, popularizēt un sekmēt aktīvo atpūtu un sporta veidus, kas saistīti ar zirgiem.
     Biedru kopsapulce apstiprināja 2017.gada darbības pārskatu, starptautisko pasākumu un finanšu pārskatus. Tika apstiprināti grozījumi Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā 2015. – 2020.gadam, kur 8.pielikums “Atzinums par projekta atbilstību/ neatbilstību stratēģijai” tika grozīts, nomainot pret pielikumu “Lēmums par projekta atbilstību/ neatbilstību stratēģijai”. Biedri noklausījās 2018.gada aktualitātes un plānotās aktivitātes biedrībā, kā arī kopīgi plānoja biedrības “Balvu rajona partnerība” vasarā svinamo 15.gadu jubileju, LEADER īstenoto projektu darbības vietās.
     Biedrībā tiek plānots organizēt informatīvās projektu dienas pie Leader projektu realizētājiem četros Ziemeļlatgales novados: maijā, jūnijā, jūlijā un septembrī, kā arī notiks potenciālo projekta iesniedzēju apmācību un pieredzes apmaiņas braucieni pa Latvijas, Igaunijas, Somijas un citām Leader projektus īstenojošām valstīm.


Teksts – stratēģijas administratīvā vadītāja: I. Džigure
Foto: L. Pomere, I.Džigure

 

     Dižošanās akcija - konkurss „Dižprojekts” notiek jau septīto reizi. Biedrība „Latvijas Lauku forums” konkursu organizē, lai popularizētu reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam – dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursam tika pieteikti divdesmit četri projekti no visiem Latvijas reģioniem ar ko vietējie lepojas.
    Konkursa „Dižprojekts 2017” kandidātu īstenotie projekti ir brīnišķīgs apliecinājums Latvijas lauku iedzīvotāju uzņemīgumam, mērķtiecībai, spējai īstenot ambiciozas un inovatīvas idejas, tādējādi sekmējot vietējās ekonomikās attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Īstenotās idejas un radītie rezultāti kalpo kā izcili piemēri mērķtiecīgai un efektīvai Eiropas Savienības fondu ieguldīšanai, kas ir devis iespēju īstenot nozīmīgus projektus un inicatīvas, kalpojot kā papildinājums pašu īstenotāju finanšu un citiem resursiem. Šie ir Latvijas lepošanās stāsti, un tie nav neparasti izņēmumi vai nejaušas veiksmes stāsti, bet gan apzinātas un mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības sasniegums,” norāda „Latvijas Lauku foruma” izpilddirektore.
Ikviens var gūt iedvesmu no 2017. gada konkursa „Dižprojekts” nominācijai izvirzītajiem kandidātiem: sniegts ieguldījums uzņēmējdarbības pilnveidē, kas spēcina vietējo ekonomiku, veikta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan plašākai publikai pieejama teritoriju labiekārtošana, izveidoti jauni sabiedriskie pakalpojumi, pilnveidotas brīvā laika aktivitātes un radīti risinājumi dabas un kultūras mantojuma izpētei un mūsdienīgai iepazīšanai.


    Biedrība “Balvu rajona partnerība” konkursam “”Dižprojekts” pieteica Tilžas pagasta biedrības “Sudraba pakavi” realizēto projektu „Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai”, projekta vadītāja Larisa Klitončika.

     Biedrībai "Sudraba pakavi" piešķirta PATEICĪBA par aktīvu iesaisti vietējās teritorijas attīstības veidošanā  ar realizēto projektu, ko "Dižprojektam" izvirzīja Balvu rajona partnerība. Larisa Klitončika aicināta uz biedrības biedru kopsapulci, svinīgi saņemt pateicību 14.martā  Balvos, Tautas ielā 1.
Projekta mērķis: dot iespēju iedzīvotājiem izmantot hipoterapijas un reitterapijas iespējas, popularizēt un sekmēt aktīvo atpūtu un sporta veidus, kas saistīti ar zirgiem. Tiešais mērķis ir inventāra iegāde reitterapijai, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai biedrībā “Sudraba pakavi”.
Projekta aktivitātes:
1.Veicināt bērnu, jauniešu un ģimeņu interesi par iespēju izmantot zirgus pasākumos, kuri popularizē veselīgo dzīvesveidu.
2.Radīt pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām aktīvai brīvā laika pavadīšanai.
3. Projektā ietvaros biedrība ir iegādājusies zirglietu komplektu un treniņratus 076 MARATON DANNY.
4. Inventāra iegāde dod iedzīvotājiem izmantot reittarapijas iespējas, popularizēt un sekmēt aktīvo atpūtu un attīstīt sporta veidus, kas saistīti ar zirgiem.
5.Treniņratu iegāde dod iespēju nodrošināt iedzīvotājiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašam vajadzībām nodarbības pajūgu braukšanā, ka arī izmantot ratus bērnu vizināšanai dažādos labdarības pasākumos.

         

 

Lielāko iedzīvotāju atbalstu ne vien savā novadā, bet visā Latvijā guva SIA “Benevilla” īstenotais projekts “Nakšņosim Benevillā”, ko izvirzīja biedrība “Alūksnes lauku partnerība” un ieguva titulu „Iedzīvotāju balsojuma populārākais projekts 2017”. Arī eksperti pievienojas iedzīvotāju balsojumam un norāda, ka ļoti pozitīvi vērtējama vēstures saglabāšana un viesnīcas kā daļas no kopīga piedāvājuma veidošana, tāpat īpaši tiek uzslavēta saimnieku iesaiste viesnīcas vadīšanā un arī unikālu ēdināšanas piedāvājumu izstrādē.
Trešo dalīto vietu nominācijā „Dižprojekts 2017” ieguva DKS “Jāņupe-2” īstenotais projekts “Patriotu laukuma izveide Jāņupē”, ko izvirzīja biedrība “Pierīgas partnerība”, sekmējot vietējo iedzīvotāju iniciatīvu, vienotības sajūtu un piederību vietai, un SIA “Bernātu Dzintariņš” īstenotais projekts “Bernātu Dzintariņa atdzimšana”, ko izvirzīja biedrība “Liepājas rajona partnerība”, realizējot brīnišķīgu un ambiciozu ideju – ir atdzimusi dabas mīļu un sportotāju atpūtas vieta jūras krastā, radot sirsnīgu atmosfēru, kas atbilstoša videi un atrašanās vietai.
Otro vietu nominācijā „Dižprojekts 2017” ieguva SIA GFK CENTRS īstenotais projekts “Jaunjelgavas pārceltuve pār Daugavu”, ko izvirzīja biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”. Pārcelšanās pār mūsu Likteņupi Daugavu starp Jaunjelgavu un Klidziņu vien dažās minūtēs ir ieguvumi izglītojošās, garīgajās un materiālajās jomās gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.
Pirmo vietu un „Dižprojekts 2017” titulu saņēma SIA Latvia Catering Company īstenotais projekts “Pārvietojamā restorāna tehnoloģisko iekārtu iegāde”, ko izvirzīja biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”. Projekta ietvaros tika izveidota pārvietojama restorāna virtuve, sniedzot iespēju kateringa pakalpojumus jebkurā klientam ērtā vietā, nodrošinot to ar apkalpojošo personālu un galdu servējumu. Šī ideja, kur virtuve ir kā akcents un ietverta automobilī, ir inovatīva visā Latvijā un ir pārsteidza ar oriģinalitāti, projekta iesniedzēju uzdrošināšanos, idejas vērienīgumu un gaumīgu rezultātu.
Konkursa „Dižprojekts” mērķis nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto un sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto visā Latvijā, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Vairāk informācijas par „Dižprojektam 2017” pieteiktajiem projektiem iespējams iepazīties šeit: http://llf.partneribas.lv/archives/4343

 

Iepriekšējo gadu titula „Dižprojekts” ieguvēji:
2010. gada Dižprojekts - biedrības “Kandavas Partnerība” biedrības "Pūres dzirnas" projekts "Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības produkcijas pārstrādei mājsaimniecībās";
2011. gada Dižprojekts - Vidzemes lauku partnerības „Brasla” biedrības „LIMBAŽU FILCS” projekts „Sabiedrības veselības pakalpojumu centra izveide Limbažos „Limbažu Filcītī”;
2012. gada Dižprojekts - Liepājas rajona lauku partnerības biedrības „Tūrisma klubs „Oga”” projekts „Aktīvā tūrisma centra - Kuršu vikingu apmetnes izveide";
2013. gada Dižprojekts - Daugavpils un Ilūkstes novada partnerības "Kaimiņi" izvirzītais
Ilūkstes novada pašvaldības īstenotais projekts "Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centra izveidošana Dvietes pagasta "Apsītēs"".
2014. gada Dižprojekts - Lauku partnerības "Lielupe" izvirzītais biedrības „Pārtikas amatnieki” īstenotais projekts "Jelgavas novada produktu tirdzniecības iespēju uzlabošana".
2015. gada Dižprojekts - Saldus rajona attīstības biedrības izvirzītais Krista Ēberliņa īstenotais projekts „Biškopības produktu aprites uzņēmuma attīstīšana un modernizācija konkurētspējas veicināšanai”.

 

Kontaktinformācija:
Zane Puriņa,
Latvijas Lauku forums,
t. 27884787

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 70 biedru organizācijas, lai (1) veicinātu Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību, (2) stiprinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējās iniciatīvas attīstību un sadarbību, (3) pārstāvētu Latvijas lauku iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās un (4) sadarbotos ar valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, uzņēmumiem un citām institūcijām. Vairāk par LLF: llf.partneribas.lv

 

 

 

Noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātu 4. kārtas uzņēmējdarbības projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kura notika 2018. gada 8.februārī biedrības valde apstiprināja atklāta 4. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem. Pirmo reizi projektu konkursā visiem, kuri ieguvuši pozitīvu vērtējumu - finansējums pietiek.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu projektu sagatvošanā un lūgums, biežāk konsultēties par neskaidriem jautājumiem, lai projekti būtu kvalitatīvi un atbilstoši stratēģijai. Liela vērība jāpievērš pievienojamo dokumentu sarakstam, lai nesanāk, ka projekta Naudas plūsmas C sadaļa aizmirsusies pievienot, vai aizpildīta nepareizi, vai vispār nav aizpildīta!

Uzskatu, ka jaunais obligāti iesniedzamais dokuments - atbalsta pretendenta pašnovērtējums ir labs kontroles elements atbalsta pretendentam.

Atverot rakstu, pielikumā iespējams aplūkot rezultātus!

Biedrība „Balvu rajona partnerība” informē, ka ir noslēgusies atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārta Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Kopā 4.kārtā iesniegti 16 projekti.

Rīcībā 1.1.Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē, iesniegti 16 projekti. Rīcībā 1.2. Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai  - nav iesniegti projekti.

4.kārtā piešķirtais finansējums ir 113 209,84 EUR. (R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē – 92 209.84 EUR R.1.2.Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai – 21 000.00 EUR)

 

4.kārtā kopā pieprasītais publiskais finansējums: 153 682,24 EUR. 

Pieprasītais finansējums pārsniedz  piešķiro finansējumu par 40 472,40 EUR.

 

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam.