Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra jau otro gadu pēc kārtas organizē tematisku vasaras festivālu “Projektu nakts 2016”. Festivāla mērķis ir veicināt programmas “Erasmus+” projektu izstrādi, t.i., ikvienam interesentam, kurš līdz šim nav īstenojis “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus, būs iespēja iepazīt Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu būtību un, protams, izprast, kā savu ideju ietērpt projekta ietvaros.

“Projektu nakts 2016” notiks no 2016. gada 27. līdz 28. augustam, viesu namā “Turbas” (40 km attālumā no Rīgas un 5 km attālumā no Ogres, Suntažu virzienā). Aģentūra nodrošinās nokļūšanu no Ogres līdz viesu namam un atpakaļ.

Aicinām pieteikties festivālam savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās līdz š. g. 28. jūlijam, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu: http://ejuz.lv/projektunakts2016.

“Projektu naktī 2016” piedalīsies vairāk nekā 100 dalībnieku un dažādi eksperti. Būs iespēja dalīties pieredzes stāstos, iesaistīties motivējošās sarunās, uzturēties radošā vidē un piedzīvot pārsteigumus visas diennakts garumā. Šogad paredzēta arī īpaša programma vakara un nakts daļā, lai radītu visus nepieciešamos apstākļus radošumam un projektu ideju ģenerēšanai. Šis pasākums var kļūt par lieliskāko vasaras piedzīvojumu, nenokavē!

Priekšroka dalībai festivālā tiks dota dalībniekiem no Bērnu un jauniešu iniciatīvu centriem, kā arī Latvijas reģioniem, kuri nav bijuši aktīvi sadarbībā ar aģentūru.

Vairāk informācijas pielikumā!

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 2.jūnijā izsludina "Latgales NVO projektu programmu 2016", kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas reģionā. Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti trim atbalsta jomām: pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projektiem; starpkultūru dialoga atbalsta projektiem; mazākumtautību NVO atbalsta projektiem.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Balvu rajona partnerība” ir patiesi gandarīta par potenciālo LEADER projektu īstenotāju lielo atsaucību!


Vēlamies atgādināt, ka līdz projektu iesniegšanas 1. kārtas beigām atlikusi tikai nedēļa, tāpēc aicinām sasparoties un neatstāt projekta iesniegšanu uz pēdējo dienu – 18. maiju!


Lai mazinātu iespējamās rindas uz projektu iesniegšanu, aicinām iesniegt projektus Lauku atbalsta dienesta (LAD) izveidotajā elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai parakstīt to ar elektronisko parakstu un nosūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Lai projektu iesniegšanu EPS sistēmā padarītu vienkāršāku, LAD ir izstrādājis arī palīgu E-pieteikšanās sistēmas lietotājam, kas ir atrodams - http://www.lad.gov.lv/files/eps_rokasgramata_leader.pdf


Ja nu tomēr esat nolēmis iesniegt projektu pie mums, biedrībā „Balvu rajona partnerība”, tad vēlamies no Jums sagaidīt:


• Projekta iesniegumu papīra formātā 3 eksemplāros;
• Projektu iesnieguma elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.


Projekta noformēšanas prasības:


• Projekta iesniegumam jābūt cauršūtam;
• Projekta pavaddokumenti un citi pielikumi NAV jāiešuj, tie tiek secīgi pēc kārtas pievienoti klāt projekta iesniegumam.

Vēlam veiksmi un izturību!

Biedrība "Balvu rajona partnerība" izsludina biroja telpu nomas piedāvājumu konkursu.

 

1. Nomnieks: Biedrība „Balvu rajona partnerība”, reģ. nr. 40008076526,

Juridiskā adrese - Bērzpils iela 1A, Balvi, LV – 4501

Kontaktpersona: Stratēģijas administratīvā vadītāja Ilze Daukste, Tālrunis: 27070899,

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta: Balvu pilsētas teritorija.

3. Nomas objekta lietošanas mērķis: Telpas biedrības „Balvu rajona partnerība” biroja vajadzībām.

4. Paredzamais nomas līguma termiņš: No 2016. gada maija līdz 2020. gada 31. decembrim.

5. Nepieciešamā platība: 35 – 60 m2

6. Vēlamais telpu tehniskais stāvoklis: Telpas izremontētas, gatavas lietošanai, nav nepieciešams veikt finansiālus ieguldījumus (kapitālieguldījumus).

Telpas funkcionāli ir piemērotas biroja vajadzībām un konferenču rīkošanai.

Telpām līdz nomas uzsākšanai jābūt pieslēgtām ūdensapgādei, kanalizācijai, elektroenerģijas padevei, internetam.

7. Citas prasības: Vēlama piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

8. Nomas maksa: Cena par 1 m2 jānorāda ar PVN (cenā ietvertas apkures, elektrības, komunālo un citu apkalpošanas pakalpojumu izmaksas).

9. Nomas piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 16. maija plkst. 9:00

10. Nomas piedāvājuma iesniegšana: iesūtot elektroniski vai papīra formātā.