Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2019.gada 25.janvārī izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 25.02.2019. līdz 25.03.2019. 

tikai elektroniski - Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

 

Sludinājuma kopsumma: 240 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem 90%

Apmācību semināri notiks Ziemeļlatgales 4 novados laikā no 20. līdz 25.februārim.

PROJEKTU IESNIEGŠANA:

Apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros projektu iesniegumi jāiesniedz, tikai izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu – EPS.

Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti.

Informācija kā kļūt par EPS lietotāju: http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/

Ar Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, tās mērķiem un rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un partnerības mājas lapā www.balvi.partneribas.lv,

Kontaktpersona: stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure, mob.tālr.: 29134410, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/leader-2014-20/projektu-konkursi/662-izsludinata-leader-sabiedriska-labuma-projektu-iesniegsanas-5-karta

 

 

        Ziemeļlatgales potenciālie projektu iesniedzēji piedalījās LEADER īstenoto projektu Viļakas novada Šķilbēnu pagasta informatīvās dienas pasākumā, kuras laikā apmeklēja un guva projektu īstenošanas pieredzi no īstiem sava novada patriotiem!

      Z/S Alefrons pārstāvis Alvis Circenis laipni dalījās pieredzē ar projekta  “ Zemnieku saimniecības “Alefrons” produkcijas dažādošana un konkurētspējas paaugstināšana” ieviešanas darbībām un gūto pieredzi.

     SIA Talita dalībniekus laipni sagaidīja ražošanas daļas vadītāja Irēna Bukša, pastāstot, kā darbojas projekts „Ziemeļlatgales stāsts”. Redzējām un guvām zināšanas, kā ar   datorprogrammas palīdzību ļoti precīzi un ātri var iegravēt, izfrēzēt uzņēmuma logo vai klienta vēlamo tekstu uz koka, stikla, metāla un citiem materiāliem. Dalībnieki savai veiksmei līdzi paņēma latviešu un ziemeļlatgaliešu spēka zīmes, kuras izgatavotas ar projektā iegādāto iekārtu. Irēna nodemonstrēja un pacienāja ar mājražotājas produkciju.

     Rekavas kultūras centrā kultūras centra “ministre” Kristīne Lapse un Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Mežals izrādīja projekta „Publisko un kultūras pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Šķilbēnu pagastā” ieguvumus pagasta iedzīvotājiem – skaisti izremontētas telpas, gaumīgi iekārtota aizskatuve un vadītājas kabinets, kurš modernuma ziņā, varbūt pat, pārspēj galvaspilsētas ministru kabinetus. Pastaigājām pa skaistajām kāpnēm un gaiteņiem, arī fotografējāmies uz kāpnēm pie grezmum greznās lustras, kur sajutām latgaliešu lepnuma smaržu!

     Rekovas dzirnavās projektu vadītājs Rolands Keišs viesmīlīgi un sirsnīgi, ar sev raksturīgo latgalieša humoru, iepazīstināja visus ar Ināras Matisānes projekta - “Iekārtu iegāde un uzstādīšana augļu, dārzeņu un piena produktu ražošanas uzsākšanai Sķilbēnu pagastā” un Ulda Matisāna projekta - “Iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un sniegtu ēdināšanas pakalpojumu Ziemeļlatgalē” un projekta “Jaunu iekārtu un papildaprīkojuma iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu plašāku un kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu Ziemeļlatgalē” ieviešanas gaitu. Notika Viļakas novadā audzētās un gatavotās produkcijas degustācijas. Šķilbēnu iedzīvotāju audzēto dārzeņu salāti bija garšīgi un sulīgi. Sātīgās un piparotās pupu un zirņu miltu ceptās kotletītes daudzi ēdām pirmo reizi. Pērļu grūbu saldais ar putukrējumu noteikti atstāja ļoti labu Latgales viesmīlības pēcgaršu, lai šeit atbrauktu vēl un vēl!

       Visi pasākuma dalībnieki sirsnīgi pateicās projektu īstenotājiem par gūto pozitīvo pieredzi un iespēju konsultēties dažados jautājumos!

       Publicējam “Balvu rajona partnerības” administratīvās vadītājas asistentes Ievas Leišavnieces atziņas:   9.janvārī piedalījos pieredzes apmaiņas braucienā pa Viļakas novadā realizētajiem LEADER projektiem. Pasākums bija ļoti pamācošs, saturīgs un pārsteidzošs. Šķilbēnu pagastā apciemojām Alvi Circeni viņa sulu ražotavā, Bukšas kundzi viņas kokapstrādes un mājražošanas darbnīcā, kā arī Matisānu pāri atjaunotajās Rekovas dzirnavās.

    Kā starpteritoriālo un starptautisko projektu vadītāja Balvu rajona partnerībā saskatu lielu potenciālu Šķilbēnu pagastam kopumā, manā vīzijā šis pagasts varētu kļūt par pēdējā laikā daudz runāto, daudzināto Viedo ciemu. Šeit pat nebūtu jāmeklē šie viedie ļaudis, kas uzturētu šo ciemu kā piemēru pārējiem Ziemeļlatgales pagastiem – Upīte, Balkānu kalni, Rekovas dzirnavas un ļaudis, kas atbild par šīm vietām ir īsteni Latgales patrioti. Paldies par Jūsu ieguldīto darbu, par Jūsu pašaizliedzību strādājot mūsu Latvijas, mūsu Latgales, mūsu dzimtenes labā!

Teksts: Ilona Džigure

Foto: Inese Matisāne

https://www.facebook.com/pg/BalvuPartneriba/photos/?tab=album&album_id=1981030338866163

https://www.facebook.com/pg/BalvuPartneriba/photos/?tab=album&album_id=1981037818865415

 

 

     Laika periodā no 10. līdz 15.decembrim septiņas Ziemeļļatgales  mākslinieces-amatieres kopā ar Smiltenes  pārstāvēm piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā pie Somijas nevalstiskās biedrības “LAG Karhuseutu”.

     Brauciens uz Somiju ir turpinājums starpvalstu sadarbības projektam “Handicraft festival – transnational cooperation project” , kur projekta partneri ir Abulas lauku partnerība, Balvu rajona partnerība un “LAG Karhuseutu” no Somijas.

     Mazajā Kokemaki pilsētiņā, vecajā sierotavas ēkā , kur ierīkota rokdarbnieku, mākslinieku un amatnieku māja, Somijas amatnieki un mākslinieki latvietēm radošajās darbnīcās rādīja savas prasmes un mācīja radīt gan somiem raksturīgus dažādus rokdarbus, piemēram rokdarbu somiņas no auduma, Ziemassvētku apsveikuma kartiņas un adītas rotaļlietas, gan trīsdemensiālas vides instalācijas no būvniecības atkritumiem.

    “Ieguvām jaunas idejas savām rokdarbu prasmēm, taču lielākais ieguvums no šā brauciena ir cilvēciskie kontakti un draudzības saites” saka mūsu mākslinieces-amatieres.

    “Aizbraucot uz Somiju atskāru savus talantus, guvu  sapratni par radošām lietām” - Antas Zeltiņas komentārs.

    Dinai Babānei ir vislielākais gandarījums par to, ko darīja pirmo reizi.  Inese Matisāne un Dina Babāne no būvniecības atkritumiem izveidoja putnu interjera- eksterjera objektu (mākslas objektu).

    Ar Somijā gūto pieredzi mākslinieces dalīsies un idejas nodos saviem domubiedriem Ziemeļlatgalē.

 

 

    Biedrība "Balvu rajona partnerība"  Lauku atbalsta dienestam šī gada oktobrī iesniedza Ziemeļlatgales SVVA Stratēģijas grozījumus 2014. -2020.gadam, lai saņemtu papildus finansējumu. Stratēģijas grozījumu apstiprināšana prasa laiku, LAD pārstāvji informē, ka grozījumi varētu būt apstiprināti 2019.gada janvārī.
   VRG valde ir pieņēmusi lēmumu (5.2. aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas") Sabiedrisko projektu kārtu sludināt 10 darba dienu laikā no Stratēģijas grozījumu apstiprināšanas, kas faktiski varētu būt 2019.gada janvāra beigās. 
     5.1. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" , kas ir uzņēmējdarbības, mājražotāju un amatnieku projektu kārta - rīcībās 1.1.un 1.2. tiks sludināta 2019.gada pavasarī.
   Zināšanai: Maksimālo attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ( pēc potenciālo projektu iesniedzēju lūguma) pielikumā (atverot rakstu).
Cieņā, Stratēgijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure