Šī gada februārī Balvu rajona partnerības stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure un administratīvās vadītājas asistente Ieva Leišavniece piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Alūksnes lauku partnerībā. Pasākums bija ļoti pamācošs un saturīgs.

     Alūksnes lauku partnerība ir pirmā VRG, kura ir veikusi projektu izvērtēšanas procesu atbilstoši jaunajai kārtībai, kura ir izveidota un saskaņā ar normatīvo aktu izmaiņām stājusies spēkā 01.08.2018.

    Alūksnes lauku partnerība piedāvāja informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumu VRG pārstāvjiem – “Projektu vērtēšanas process pēc jaunās kārtības no VRG skatupunkta”.   Pasākumā tika iekļauta pieredzes apmaiņa par Alūksnes lauku partnerības pieredzi, darbā ar projektu pieņemšanas kārtas organizēšanu, izvērtēšanu un dokumentu sagatavošanu. Tika skatāma prezentācija par Alūksnes lauku partnerības praktisko pieredzi, norisinājās diskusija starp VRG pārstāvjiem , kuras laikā bija iespēja kopīgi domāt par jauno vērtēšanas procesu , apmainīties ar viedokļiem un izdarīt secinājumus.

     Pasākumā tika iekļautas līdz šim Alūksnes lauku partnerības teritorijā īstenoto LEADER projektu apskate.

     Apskatījām Alūksnes novada Sabiedrības centru , ko izveidoja biedrība “Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”, kuram ēku Dārza ielā 8 nomā nodevusi Alūksnes novada pašvaldība. Šeit ikdienā darbojas NVO un reliģiskās organizācijas un savu darbību  veic aktīviem iedzīvotāji. Centra piedāvā telpas semināru, tikšanos, apmācību, u.c.nelielu pasākumu organizēšnai.

  Iepazināmies ar ģimenes uzņēmumu SIA “Benevilla” , kura savu darbību uzsāka 2016.gadā un tajā pašā gadā iesniedza divus LEADER projektus izveidojot nelielu, omulīgu viesnīcu “Benevilla” ar 6 numuriem un ēdamzāli. Otra projekta ietvaros tika izveidota kafejnīca, kurā sezonas laikā tiek tirgoti savi augļi un ogas, un tiek piedāvāti dažādi to produkti – limonāde, saldējums, kūkas, deserti u.c. Viesnīcas darbībā ir iesaistījusies visa ģimene un pat draugi.

 Teksts: Ieva leišavniece

               

 

 

   

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi īsteno LEADER Dižprojektu akciju. Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Konkursa „Dižprojekts 2018” kandidāti ir Latvijas lepošanās stāsti, un tie nav neparasti izņēmumi vai nejaušas veiksmes stāsti, bet gan apzinātas un mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības sasniegums. Šogad Dižprojektam ir nominēti 27 unikāli vietējo iniciatīvu projekti visas Latvijas teritorijā, kuri realizēti publisko-privāto partnerību (vietējo rīcības grupu) darbības teritorijā un kuru mērķis ir nozīmīgs teritorijas attīstībā un ietverts iedzīvotāju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju kopīgi radītā stratēģijā. Izvirzītās iniciatīvas īstenotas 2018. gadā ar Eiropas Savienības fondu (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai vai Eiropas Zivsaimniecības fondu) līdzfinansējumu, sekmējot vietējās ekonomikās attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

 

Dižprojekts 2018 balvas ieguvēju noteiks žūrija, taču ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts izzināt inovatīvos projektus un, balsot, nosakot Sabiedrības iecienītāku ideju, jo sociālo tīklu populārākais projekta īstenotājs saņems īpašo pārsteigumu!

Balsošana sociālajos tīklos ir vienkārša - Spied "Like" uz bildes albumā un parādi, ka tev patiešām patīk! Balso par dižākajiem projektiem līdz 19. februārim!

Ar Dižprojekta 2018 izvirzīto kandidātu projektu aprakstiem un foto var iepazīties mājaslapā-https://goo.gl/po4z7u

https://goo.gl/po4z7u

Projektu apraksti un balsošana Facebook lapā - https://goo.gl/pmKMQL

Projektu apraksti un balsošana draugiem.lv lapā - https://goo.gl/es8cnn

 

 Vairāk par Balvu rajona partnerības virzīto projektu šeit: http://llf.partneribas.lv/archives/5389

 

Kontaktinformācija:

Zane Seredina,

Latvijas Lauku forums,t. 27884787

 

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas vairāk kā 80 biedru organizācijas, lai (1) veicinātu Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību, (2) stiprinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējās iniciatīvas attīstību un sadarbību, (3) pārstāvētu Latvijas lauku iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās un (4) sadarbotos ar valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, uzņēmumiem un citām institūcijām. Vairāk par LLF: llf.partneribas.lv

 

    

Izsludināšanas datums: 05.02.2019.
Iesniegšanas datums: 06.03.2019.
Finansējums: 400 000,00 EUR


Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros.

Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, atbalstot aktivitātes iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības procesiem, nodrošinot demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus divos darbības virzienos:
- "NVO darbības stiprināšana" – mērķis ir stiprināt organizētu pilsonisko sabiedrību un atbalstīt NVO darbību, stiprinot to institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā;

- "NVO interešu aizstāvības stiprināšana" – mērķis ir atbalstīt NVO, kas veic interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās nacionālā līmenī un īsteno līdzdalības aktivitātes politikas veidošanas un īstenošanas procesos, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā.

Prioritārās jomas:
- pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību - Pilsonisko līdzdalību un sabiedrības iesaisti nevalstisko organizāciju darbā, t.sk. mazākumtautību un latviešu sadarbības pasākumiem pilsoniskās līdzdalības un politisko procesu izpratnes veicināšanai;
- brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšanu.

Kopējais 2019.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 400 000 EUR.

Programmas „NVO fonds" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 6.marts (saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā).

Projektu iesniegumus var iesniegt:
• personīgi (līdz plkst. 17.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
• elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10569&Itemid=127&lang=lv&fbclid=IwAR0u8SUDgCTCrgYQyQVng6-iVZ1lpgITs6O9XHKyK1AYGM6KnZCJNyWHaLM

 

 

    Biedrība "Balvu rajona partnerība", lūdz PIEDALĪTIES APTAUJĀ  un aizpildīt aptaujas anketu par LEADER programmas projektu iespējām un izaicinājumiem!

Jautājumi iedzīvotājiem par LEADER programmu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgN4lI0Voh9VdxeWEExt1zTyOHGekkimRp1H_ELQ4zp0L-rw/viewform?c=0&w=1

Būsim pateicīgi, ja aptauju aizpildīsiet līdz 31.01.2019.

 Tie iedzīvotāji, kuri anketu aizpildīja sūtītajos e-pastos, vēlreiz nav jāpilda!

Paldies par sadarbību un atsaucību!