2.novembrī plkst. 10.00-12.00, Balvos, Bērzpils 1a, Balvu novada domē.

3.novembrī plkst. 10.00-12.00 Baltinavā, Kārsavas 16, Baltinavas novada domē.

4.novembrī plkst. 10.00-12.00 Viļakā, Abrenes 26, Viļakas novada domē.

9.novembrī plkst. 10.00-12.00 Rugājos, Kurmenes 48, Rugāju novada domē.

Lasīt tālāk ...

Biedrības „Balvu rajona partnerība” paziņojums

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Balvu rajona partnerība” atgādina, ka Leader projektu konkursa 3.kārta noslēdzās 2011.gada 15.martā. Šī gada septembrī Lauku atbalsta dienests ir noslēdzis projektu izvērtēšanu. No trešajā konkursa kārtā iesniegtajiem 70 projektu iesniegumiem ir atbalstīti 33 projekti. Kopējais piešķirtais programmas finansējums 3.kārtā apstiprinātajiem projektiem ir 157969,41 Ls.

Lasīt tālāk ...

Īstenojot biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto „Balvu rajona attīstības stratēģiju” laika posmā no 2009.gada līdz 2013.gadam biedrībām, pašvaldībām un uzņēmējiem ir iespējams iesniegt projektus Leader projektu konkursā. Projektu īstenošanu ar 50 % līdz 100 % intensitāti atbalsta Eiropas Lauksaimniecības Fonds Lauku attīstībai (ELFLA).

Lasīt tālāk ...