1.februārī plkst. 10.00-12.00 Rugājos, Kurmenes 48, Rugāju novada domē.
2.februārī plkst. 9.00-11.00 Baltinavā, Kārsavas 16, Baltinavas novada domē
4.februārī plkst. 10.00-12.00 Viļakā, Abrenes 26, Viļakas novada domē.
8.februārī plkst. 10.00-12.00 Balvos, Bērzpils 1a, Balvu novada domē.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Lasīt tālāk ...

2010.gada nogalē biedrība „Balvu rajona partnerība” izdeva kalendāru 2011.gadam. Tajā katru mēnesi atradīsiet aprakstu par kādu 2010.gadā īstenotu projektu. Par kalendāra iegūšanu savai biedrībai, interesēties zvanot valdes priekšsēdētājai Ilonai Džigurei pa tālr. 29336375.

Lasīt tālāk ...

Noslēgusies biedrības „Balvu rajona partnerības” Leader projektu 2.konkursa kārta. Kopā iesniegti 37 projektu pieteikumi. Kopējais pieprasītais finansējums iesniegtajiem projektiem ir 222401,69 LVL, pieejamais finansējums ir 94154,52 LVL.

Lasīt tālāk ...

6.aprīlī plkst. 10.00-12.00 Rugājos, Kurmenes 48, Rugāju novada domē.
6.aprīlī plkst. 12.30-14.30 Balvos, Bērzpils 1a, Balvu novada domē.
7.aprīlī plkst. 10.00-12.00 Baltinavā, Kārsavas 16, Baltinavas novada domē.
9.aprīlī plkst. 10.00-12.00 Viļakā, Abrenes 26, Viļakas novada domē.

Lasīt tālāk ...