2017.gada 27.janvārī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par biedrības “Balvu Teātris” projekta iesnieguma Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000008 “Svaigā gaisā” apstiprināšanu.

Projekta realizācija sniegs iespēju Balvu novada iedzīvotājiem izmantotu jaunu brīvā laika pavadīšanas veidu - lietot āra bibliotēku. Balvu pilsētas skvērā tiks izvietoti grāmatu "būrīši", kuros būs brīvi pieejama dažāda satura literatūra. Šos izdevumus bērniem, jauniešiem, vidējās un vecākās paaudzes iedzīvotājiem būs iespēja lasīt Balvu pilsētas skvēra zonā pret Balvu Centrālo bibliotēku.

Šajā zonā tiks izvietoti divi plaši zviļņi. Uz zviļņiem bērniem, jauniešiem un citiem interesentiem būs iespēja ne tikai lasīt izdevumus, bet arī nodarboties ar citām aktivitātēm svaigā gaisā - spēlēt spēles, lietot Wi-Fi, mācīties, atpūsties u.c.. Šāda veida brīvā laika pavadīšana ir inovācija Ziemeļlatgales reģionā. Šie netradicionālie risinājumi veicinās veselīga un saturīga brīvā laika pavadīšanu, kā arī popularizēs nemateriālo kultūras mantojumu.

Projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2017.gada septembrim.

 

Kārlis Mieriņš IK ir realizējis projektu Nr.16-07-AL19-A019.2102-000003, projekta nosaukums "Transports bioloģiskās produkcijas tirdzniecībai", par summu EUR 23 235,53 no kuras EUR 18 588,42 ir publiskais finansējums.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projekta mērķis bija iegādāties transporta līdzekli ar refrižeratoru, lai tiešajā tirdzniecībā realizētu bioloģisko lauksaimniecības produkciju, kura saražota Kārlis Mieriņš IK un I.K. "Mieriņš un Dēli" saimniecībās. Projektā realizācijas laikā tika iegādāts Renault Master kravas transports ar refrižeratoru, kas atbilst PVD prasībām atdzesētas pārtikas pārvadāšanai.

Aizvadītā gada novembrī biedrība „Attīstības horizonti” saņēma ziņu, ka Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izvērtējis un apstiprinājis projekta iesniegumu Nr.16-07-AL19-A019,2207-000009 „18.gs Ziemeļlatgales tērpa atdarinājuma komplekts jauniešu deju kopai „Rika””, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Decembrī tika noslēgts līgums ar biedrību „Ludzas amatnieks”, kas deju kopai „Rika” gatavo tērpu komplektus pēc J.K.Broces zīmējumiem.

Lai gūtu priekšstatu par to, kā tiek izgatavoti tautas tērpi – svārku izšūšana, vainagu darināšana, kā strādā drēbnieks un kā tiek noņemti mēri, deju kolektīva jaunieši šī gada janvārī devās uz Ludzu un apmeklēja amatnieku centru.

Lai pētītu un izzinātu izgatavojamo tērpu vēsturi, plānots, ka kolektīvs „Rika” apmeklēs arī Balvu Novada muzeju, kur muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgi atspoguļotas Ziemeļlatgalei raksturīgās tēmas.

Lai gan projekts noslēdzas šī gada septembrī, tiek plānots, ka tautas tērpi deju kolektīvam būs gatavi jau marta otrajā pusē. Tērpi tiks izmantoti vismaz 5 gadus un labuma guvēju loks šo gadu ietvaros varētu sasniegt 20520 iedzīvotāju.

Projekta mērķis - saglabāt un popularizēt Ziemeļlatgales kultūrvēsturisko mantojumu, aktivizēt jauniešu līdzdalību mantojuma vērtību izzināšanā un saglabāšanā, veicināt lielāku interesi vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem par lokālās identitātes saglabāšanu, izgatavojot jauniešu deju kopai „Rika” 18.gs. Ziemeļlatgales tērpu komplekta atdarinājumu pēc J.K.Broces zīmējumiem - 12 meitu un 12 puišu tērpus.

Projekta attiecināmās izmaksas – 9 461,00 EUR, Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums - 10%.

 

 

Biedrība “MĀRO” ir realizējusi projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000017 "Romu kultūras popularizēšana Ziemeļlatgalē" par summu EUR 9516,82, no kuras EUR 8565,14 ir publiskais finansējums, līdzfinansējumu EUR 951,68 apmērā nodrošināja Viļakas novada dome.
Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.


Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas.


Projekta mērķis ir iegādāties mūzikas un skaņu tehnikas komplektu un datortehnikas iekārtu komplektu, lai prezentētu romu tautas kultūru un nodrošinātu tradīciju nodošanu jaunākām paaudzēm. Projektā realizācijas laikā tika iegādāts mūzikas un skaņu tehnikas komplektu (sintezators, vijole, ģitāra, mikserpults, mikrofons, mikrofons ar radio sistēmu, combo pastiprinātāju, aktīvo skandu un citas lietas) un datortehnikas iekārtu komplektu (portatīvais dators, krāsaino printeri, datorprogrammas, datorpeli un datorsomu).


Biedrība “MĀRO” prezentē romu kultūras tradīcijas un ar jauniegādāto aprīkojumu varēs to darīt plašākai auditorijai, kā arī būs iespējams romu dziesmu ansamblī iesaistīt jaunus dalībniekus.

DSC0025
DSC0002
DSC0028
DSC0047

 

Rugāju novada dome ir realizējusi projektu Nr. LAD piešķirtais Nr.16-07-AL19-A019.2207-000002, projekta nosaukums "Interaktīvas prezentācijas „Komponisti Rugāju novadā” izveidošana", par summu EUR 2859.34, no kuras EUR 2126.78 ir publiskais finansējums.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis ir izveidot interaktīvu prezentāciju par Rugāju novada komponistu daiļradi, aktivizējot novada iedzīvotājus, iesaistot tos praktiskā izziņas darbībā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, un piedāvājot prezentāciju kā jaunu tūrisma produktu ikviena interesenta izglītošanai. Projektā realizācijas laikā tika iegādātas digitālās klavieres un datortehnika (datorkomplekts, projektors, ekrāns un skaļruņi).

Projekta gaitā Rugāju novada vidusskolas skolēni, sadarbojoties ar Rugāju novada muzeju, veica informācijas izpēti par Rugāju novada komponistu dzīvi un daiļradi, apkopoja viņu mūzikas nošu pierakstus vai veica mūzikas ierakstus, izveidojot interaktīvu prezentāciju (ar attēliem un skaņdarbiem ilustrēts stāstījums par komponistu dzīvi un daiļradi, dziesmu klausīšanās un mācīšanās, praktiskās aktivitātes - "Uzmini melodiju!", "Izkrāso darba lapas!" u.c.) , ar ko iepazīstinās novada iedzīvotājus un viesus. Var apgalvot, ka pētniecības process turpināsies, jo tā gaitā tika atklāta arvien jauna informācija par Rugāju novada ļaudīm un viņu talantiem.

Sadarbībā ar Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centru, tika izveidotas informatīvās pastkartes par Rugāju tūrisma piedāvājumiem un iespēju iepazīt komponistu daiļradi. Tā kā interaktīvo prezentāciju vada Rugāju novada vidusskolas mūzikas skolotāja un ansambļu "Tonis" un "Pustonis" dalībnieki savā brīvajā laikā, tad ieteicama interesentu iepriekšēja pieteikšanās.

Šī projekta realizācija sekmē jauniešu iekļaušanos darba tirgū - tas ļauj skolēniem apgūt ekskursiju vadīšanas prasmes uz "izmēģināt" gida profesiju. Ir iesākts darbs mūzikas skolotāju daiļrades izpētē, kam vērtību un ilgtspēju piešķirs arī citu Rugāju novada komponistu daiļrades izpēte un popularizēšana sadarbībā ar Rugāju novada muzeju un uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centru. Visu šo aktivitāšu rezultātā Rugāju novada iedzīvotāji un viesi būs bagātinājuši savas zināšanas par Rugāju novada komponistu dzīvi undaiļradi, tas būs nozīmīgs ieguldījums ne tikai novada, bet arī Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.