6.aprīlī plkst. 10.00-12.00 Rugājos, Kurmenes 48, Rugāju novada domē.
6.aprīlī plkst. 12.30-14.30 Balvos, Bērzpils 1a, Balvu novada domē.
7.aprīlī plkst. 10.00-12.00 Baltinavā, Kārsavas 16, Baltinavas novada domē.
9.aprīlī plkst. 10.00-12.00 Viļakā, Abrenes 26, Viļakas novada domē.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 12.aprīļa līdz 2010.gada 12.maijam.

Lasīt tālāk ...