Leader projektu konkursa 4.kārtā netika pārsniegts 3.kārtas rekords, kad tika 70 projekti. Laika posmā no 2011.gada 1.novembrim līdz 1.decembrim partnerībā iesniedza 34 projektus. Divdesmit projektus iesniedza nevalstiskās organizācijas, divpadsmit - pašvaldības, pa vienam privātpersona un uzņēmējs.

Lasīt tālāk ...

2.novembrī plkst. 10.00-12.00, Balvos, Bērzpils 1a, Balvu novada domē.

3.novembrī plkst. 10.00-12.00 Baltinavā, Kārsavas 16, Baltinavas novada domē.

4.novembrī plkst. 10.00-12.00 Viļakā, Abrenes 26, Viļakas novada domē.

9.novembrī plkst. 10.00-12.00 Rugājos, Kurmenes 48, Rugāju novada domē.

Lasīt tālāk ...

Biedrības „Balvu rajona partnerība” paziņojums

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Balvu rajona partnerība” atgādina, ka Leader projektu konkursa 3.kārta noslēdzās 2011.gada 15.martā. Šī gada septembrī Lauku atbalsta dienests ir noslēdzis projektu izvērtēšanu. No trešajā konkursa kārtā iesniegtajiem 70 projektu iesniegumiem ir atbalstīti 33 projekti. Kopējais piešķirtais programmas finansējums 3.kārtā apstiprinātajiem projektiem ir 157969,41 Ls.

Lasīt tālāk ...