Ikgadējās starptautiskās konferences LINC (LEADER Inspired Network Community) mērķis ir Eiropas valstu VRG (vietējo rīcības grupu), valstu LEADER programmas atbildīgo institūciju dalībnieku pieredzes parādīšana un ideju apmaiņa par Lauku attīstības pasākumiem un inovācijām dažādās jomās Eiropā.

   Balvu rajona partnerības 5 dalībnieces uz mājām atved jaunas idejas projektiem un vienu sudraboto godalgu par sportiski netradicionālajām aktivitātēm un fiziski spēcīgākās Eiropas sievietes titulu! Protams, ka visattālākā Eiropas nostūra zemnieku saimniecības vadītāja Irēna Romāne parādīja, kādam jābūt LEADER programmas līderim! Pārējiem novēlam turēties un attīstīt laukus realizējot projektus!

               

 

  Biedrība "Balvu rajona partnerība" informē, ka ir noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātu 2. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

 

Kopā 2.kārtā iesniegti 28 projektu pieteikumi.

 

 

 

 

 

 

Biedrība „Balvu rajona partnerība” informē LEADER 2009 - 2013 projektu īstenotājus par nepieciešamību iesniegt partnerībai ikgadējās projektu atskaites!


Ministru kabineta noteikumu Nr.764* 32.punkts nosaka, ka sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā vietējā rīcības grupā iesniedz sekojošas atskaites:

  • par 7.rīcībā „Lauku saimniecību modernizācijas veicināšana un mājražotāju konkurences paaugstināšana” īstenotajiem projektiem, kas īstenoti 3.1.aktivitātē (lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde), jāiesniedz pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" noteikto pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (4. pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu - veidlapu skatīt ŠEIT
Lasīt tālāk ...

 

Semināra vieta: Balvi, Tautas iela 1

2017.gada 20.aprīlis

Apmācību dienas kārtība:

1. Balvu rajona partnerības Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015-2020.g.

2.LEADER projekta pieteikuma veidlapas sadaļu pārskats.

3. Ministru kabineta noteikumu Nr.590 apgūšana.

4.Vērtēšanas kritēriju pielietošana vērtēšanas procesā.

5. Vērtēšanas procesa vadīšana un rezultātu apstiprināšana.

Semināra dalībnieki: VRG valde, administratīvā vadītāja un izpilddirektore.

Semināru vada: Uldis DŪMIŅŠ