Biedrība "Balvu rajona partnerība"

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 

Biedrības "Balvu rajona partnerība" biroja telpās Tautas ielā 1:

Pirmdienās: 13:00 - 17:00

Ceturtdienās: 9:00: 12:00

 

 

Biedrības rekvizīti:

Biedrība "Balvu rajona partnerība"

Reģ. Nr. 40008076526

Adrese: Tautas iela 1, Balvi, Balvu novads, LV - 4501

Banka: A/S SEB banka

Konts: LV39UNLA0050020307681

SWIFT kods: UNLALV2X

 

LEADER projekts (2015 - 2020)

Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana

Biedrība "Balvu rajona partnerība"

Reģ. Nr. 40008076526

Adrese: Tautas iela 1, Balvi, Balvu novads, LV - 4501

Konts Valsts kasē: LV86TREL91643600913L4

Kods: TRELLV22

Projekta Nr. 16-00-A019.400-000012

 • Mobilais tālrunis: +371 26451959
  Valdes priekšsēdētāja
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mobilais tālrunis: +371 27070899
  Izpilddirektore
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mobilais tālrunis: +371 29134410
  Stratēģijas administratīvā vadītāja
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.