30., 31.jūlijā un 1.augustā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Gadalaiki” ("LLII-059 Seasons”) aktivitāšu norises centrs bija Kubuli. Kubulu pagasta ģimeņu biedrība, „Balvu rajona partnerības” izpilddirektore Irēna Začeva, Stacijas pamatskolas direktore Ruta Bukša, Kubulu pagasta kultūras nama vadītāja Maija Laicāne un Kubulu pagasta tautas deju kolektīvu vadītāja Zita Kravale bija noorganizējušas koncertu un vizītes programmu Kubulu pagastā lietuviešiem, kas ieradās no Kražiai pilsētas un citiem Kelmes rajona ciemiem.

Lasīt tālāk ...

Viļakas kultūras nama deju kolektīvs „Dēka”, Medņevas pagasta folkloras kopa „Egle”, Viļakas novada domes speciālisti, nevalstisko organizāciju pārstāvji un amatnieki piedalījās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Gadalaiki” ("LLII-059 Seasons”) aktivitātē – Linu dienu svētkos Lietuvā. Šī bija piektā kopējā projekta aktivitāte, kuru biedrība „Balvu rajona partnerība” īsteno kopā ar projekta sadarbības partneri biedrību „Kelmes rajona partnerību”.

Lasīt tālāk ...

Biedrība “Balvu rajona partnerība” kopā ar projekta sadarbības partneri – biedrību “Kelmes rajona partnerība” turpina apstiprinātā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Gadalaiki” ( “LLII – 059 Introduce the seasons though tradicional cultural activities at Balvi and Kelmes districts”) īstenošanu.
28., 29. un 30.maijā Rugāju novada vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rugāji” un Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis, Balvu novada nevalstisko organizāciju, uzņēmēju, mājražotāju un pašvaldību pārstāvji apmeklēja Kelmes rajonu. Iepazināmies ar uzņēmēju, nevalstisko organizāciju paveiktajiem darbiem un apmeklējām kultūrvēsturiskus objektus Kelmes pilsētā.

Lasīt tālāk ...

16., 17. un 18.aprīlī “Balvu rajona partnerība” sadarbībā ar “Kelmes rajona partnerību” īstenoja Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Gadalaiki’ ("LLII-059 Introduce the seasons though traditional cultural activities at Balvi and Kelmes districts") trešo kopējo aktivitāti.

Lasīt tālāk ...
Lapa 2 no 3