Ceturtajā ziņu vēstulē aicinām apskatīt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta nr. LLII-059 „Gadalaiki” kopsavilkumu par projekta rezultātiem un pasākumu dalībnieku vērtējumu par dalību projektā.

Ziņu lapa latviešu valodā -> Zinu lapa Nr.4

Ziņu laba angļu valodā -> Zinu lapa Nr.4 angļu valodā

 

LATLTlogo