24., 25. un 26.septembrī Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam projekta “Gadalaiki” ( “LLII – 059 Introduce the seasons though tradicional cultural activities at Balvi and Kelmes districts”) dalībnieku tikšanās krāsainajā rudenī notika Rugāju novadā.

Projektā šī bija pēdējā (astotā) aktivitāte, kuru īsteno biedrība “Balvu rajona partnerība” kopā ar sadarbības partneri - biedrību “Kelmes rajona partnerība”.
Rugāju novada Kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne bija noorganizējusi sirsnīgu lietuviešu uzņemšanu novadā. Novada domes priekšsēdētāja Rita Krēmere ciemiņus labprāt sagaidīja novada domes telpās un pastāstīja par novadā paveikto un plānotajiem pasākumiem.

Kelmes rajona pārstāvji iepazinās ar zemnieku saimniecības „Rūķīši” darbību un Rugāju novada domes iestāžu darbu. Ciemiņi ar interesi apmeklēja Rugāju novada vidusskolu, muzeju, kultūras namu, bibliotēku, bērnudārzu, Jauniešu centru, Tūrisma un uzņēmējdarbības centru un Sporta centru. Delegācijas dalībnieki pabija arī purvā un apskatīja lieldzērveņu audzēšanu un novākšanu Sandras Paideres saimniecībā.

DSC01578

Pirmās dienas vakarā Sporta centrā notika spraigas draudzības sacensības basketbolā. Spēlēja Rugāju novada deju kolektīva dejotāji pret Lietuvas – Latvijas apvienoto vīriešu un sieviešu komandu. Pēc draudzības spēlēm sekoja Rugāju dejotāju un Lucijas Bukšas vadītais jautro draudzības deju vakars.

 

 

Otrā diena iesākās ar Zaļo Miķeļdienas tirdziņu Rugāju kultūras namā. Tirgus laikā notika jautras atrakcijas, zīlniece daudziem pareģoja veiksmīgus notikumus un panākumus nākotnē. Tirgus laikā no vietējiem iedzīvotājiem varēja iegādāties pašcepto maizi un pīrāgus. Saimnieces piedāvāja lauku sierus, augļus un dārzeņus. Mājamatnieki tirgoja koka izstrādājumus, adījumus, tamborējumus, rotas un citus izstrādājumus.

IMG1495

Balvu rajona partnerības valdes priekšsēdētāja Ilona Džigure un projekta Vadības komitejas locekle no Rugāju novada Maruta Paidere kopā ar lietuviešiem ciemojās Lazdukalna pagastā: tika apskatīta Eglaines pamatskola. Ciemiņi konstatēja, ka mazā lauku skola ir ļoti labi un gaumīgi iekārtota, skolā ir ierīkota mājīga kamīnistaba, ko nevar atļauties lielās skolas. Lietuviešiem ļoti patika senlietu privātkolekcija „Saipetnieki”. Tika secināts, ka līdzīga privātkolekcija nēesot redzēta nekur pasaulē.

 

Zemnieku saimniecībā „Mežsētas” ciemiņi iepazinās ar skaisto briežudārzu, un cienājot dzīvniekus ar auzām - sadraudzējās ar drošākajiem briežiem un mežacūciņu.

Vakarā krāsaino kļavu lapu un ķirbju ietērptajā Rugāju kultūras nama zālē notika koncerts, kurā piedalījās novada pašdarbnieki: deju kolektīvs, vokālais ansamblis un Beņislavas etnogrāfiskais ansamblis. Skanīgas un jautras dziesmas dziedāja Kelmes kultūras nama ansambļa dalībnieki Genes Penikienes vadībā.

DSC01612DSC01631

 

 

 

Biedrības „Balvu rajona partnerības” vadītāja Ilona Džigure un biedrības valdes pārstāvji ir patiesi gandarīti par paveikto projektā „Gadalaiki”, jo ir notikusi Baltijas tautām vajadzīga un izglītojoša sadarbība kultūras, sociālajā un ekonomikas jomā, labi iepazīta divu valstu lauku dzīve, sniegts ieguldījums ilgtspējīgai un vienotai pārrobežu sociālekonomiskajai attīstībai, lai padarītu reģionu konkurētspējīgu ekonomiskai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu tā iedzīvotājiem un apkārtējiem.


Ilona Džigure, projekta „Gadalaiki” finanšu vadītāja

 

LATLTlogo