20., 21. un 22.augustā Kubulu tautas deju kolektīvs un Kubulu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis devās uz Lietuvu, lai piedalītos Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Gadalaiki” ("LLII-059 Seasons”) septītajā aktivitātē. Kolektīvi piedalījās tradicionālajos reliģiskajos svētkos „St.Rokos wake”.

Pirmajā dienā Latvijas delegāciju sagaidīja Kražiai pilsētas un blakus esošo apdzīvoto vietu (Kražiai seniūnijas jeb Kražiai pašvaldības) vadītājs Vaclavs Andruts. Dziedātāji un dejotāji bija pārsteigti, ka nelielajā pilsētiņā, kur dzīvo 600 iedzīvotāji ir tik bagāts kultūrvēsturiskais mantojums: Vytautas kalns, kurā jākāpj pa viduslaiku akmens kāpnēm. Kalna galā atrodas zvanu tornis un mūri no baznīcas. Medžiokalnā ierīkots botāniskais parks.

Pašvaldības vadītājs stāstīja, ka viņi gribējuši Medžiokalnā izvietot koka skulptūras, taču dabas un arheoloģijas aizsardzības speciālisti neesot ļāvuši. Tādējādi koka figūras ir izvietotas pie takas, kas uzved kalnā, kur ierīkotas atpūtas vietas un uzbūvēta arī neliela estrāde, bet pārējās figūras ir izvietotas Kražiai pilsētā. Apmeklējot Kražiai katoļu baznīcu, Kubulu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis ieskandināja balsis, lai baznīcā būtu gatavi sniegt koncertu pirms Sv.Mises. Priesteris Vytautas Ripinskis atzina, ja būtu zinājis, ka ansamblis dzied tik labi – būtu ļāvis viņiem dziedāt Sv.Misi. Dienas noslēgumā apmeklējam kolēģijas ēku, kura restaurēta un šeit ierīkots muzejs, bibliotēka, izstāžu zāle un zāle, ko izmanto kultūras pasākumiem, jo kolēģijas ēka kalpo kā kultūras nams. Kražiai pilsētā nav cita kultūras nama. Iepazīstoties ar muzeja ekspozīciju, grūti bija iztēloties, ka šeit atradies vesels ēku komplekss, kas kalpojis kā reliģiskais centrs. Šobrīd restaurēta ir tikai viena ēka, pārējās ēkas nav saglabājušās.
Pirmās dienas vakarā un otrās dienas rītā lietuvieši Latvijas delegācijai rādīja privātās mājas – saimniecības, kas regulāri iegūst pirmās vietas „Sakoptākā māja Kražiai pašvaldībā un Kelmes rajonā”. Lai izveidotu neparastos dārzus, apstādījumus, taciņas un dekorus tikai saimnieki zina kāds darbs ir jāiegulda. Mūsu acis priecēja – darba rezultāts. Noskatīta tika ne viena vien ideja, kas zina varbūt nākamvasar lietuviešu apkārtnes iekārtošanas elementi parādās arī saimniecībās Kubulu pagastā.


Otrā vizītes diena – sestdiena bija atbildīga, jo Kubulu kultūras nama vokālais ansamblis sniedza koncertu Kražiai katoļu baznīcā, koncertmeistars bija Viktors Bormanis. Dziedātāju uzstāšanos krāsaināku un bagātāku iekrāsoja Ievas Laicānes nospēlētie klasiskās un garīgās mūzikas skaņdarbi uz vijoles. Pēcpusdienā kopīgu koncertu sniedza Kubulu dziedātāji un dejotāji. Latviešu sniegumu ļoti atzinīgi novērtēja Kelmes rajona partnerības vadītājs Zenonas Marčenius, Kražiai pašvaldības vadītājs Vaclavs Andruts, kultūras eksperte Agnė Zalanskaitė no Viļņas un bijušais Kražiai draudzes priesteris Alionidas Budrius – uzstāšanās bijusi spilgta, daudzveidīga un atraktīva, esot gribējies dejot un dziedāt līdzi, latviešu koncerts iederējies kopējā svētku programmā. Pēc veiksmīgi paveiktā darba – dziedātāji un dejotāji varēja sekot turpmākai kultūras programmai.
Kubulu kultūras nama jauktais vokālais ansamblis vislielāko paldies saka kolektīva vadītājai Anastasijai Ločmelei un koncertmeistaram Viktoram Bormanim, kuri sagatavoja koncertprogrammu diviem dažāda stila koncertiem. Kubulu tautas deju kolektīva Cielaviņa dejotāji lielu paldies sūta deju skolotājai Zitai Kravalei, kura dejot prasmi daudziem kolektīva dalībniekiem māca kopš mazotnes.


Uzsākot projekta „Gadalaiki” īstenošanu teicām, ka šogad mums būs tāds nebijis darbs – daudz, daudz kopēju pasākumu. Taču visiem projekta dalībniekiem, organizatoriem un vadītājiem ir nedaudz skumji, jo jāinformē, ka pēdējais šī projekta kopīgais pasākums ar lietuviešiem notiks 24., 25. un 26.septembrī Rugāju novadā. Aicinām izmantot pēdējo iespēju, lai izlustētos lieli un mazi apmeklētāji piedaloties Miķeļdienai veltītajā pasākumā Rugājos.


Vineta Zeltkalne, projekta vadītāja

DSC00408
DSC00411
DSC00498

Sub galleries

LATLTlogoBack to LV_LT_projekts

 

LATLTlogo